Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Turism // Övernattningar efter gästernas…

Övernattningar efter gästernas nationalitet

Senast uppdaterad 2024-04-04
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge

Övernattningar efter gästernas nationalitet 2023 (tusental)

       

Region

Medborgarskap

1000-tal

Andelar (%)

Värmlands  län

Sverige

1 219

65,2

Övriga Norden

423

22,6

Övriga Europa

209

11,2

Utanför Europa

19

1,0

Totalt

1 869

100

       

Riket

Sverige

51 440

75,7

Övriga Norden

5 716

8,4

Övriga Europa

8 126

12,0

Utanför Europa

2 630

3,9

Totalt

67 913

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Övernattningar 2008-2023 efter gästernas nationalitet. 1000-tal

           

Värmlands län, antal tusen

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

1 183

408

265

34

1 890

2009

1 163

510

255

32

1 961

2010

1 283

532

257

39

2 112

2011

1 282

513

254

50

2 099

2012

1 268

496

247

56

2 067

2013

1 267

450

235

71

2 022

2014

1 254

445

251

83

2 034

2015

1 262

470

230

110

2 072

2016

1 370

442

225

105

2 141

2017

1 482

438

230

113

2 263

2018

1 701

479

309

101

2 589

2019

1 666

462

278

109

2 515

2020

1 381

87

73

15

1 556

2021

1 472

92

188

14

1 765

2022

1 759

456

261

23

2 499

2023

1 219

423

209

19

1 869

Värmlands län, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

62,6

21,6

14,0

1,8

100

2009

59,3

26,0

13,0

1,6

100

2010

60,8

25,2

12,2

1,8

100

2011

61,1

24,4

12,1

2,4

100

2012

61,3

24,0

12,0

2,7

100

2013

62,6

22,3

11,6

3,5

100

2014

61,7

21,9

12,4

4,1

100

2015

60,9

22,7

11,1

5,3

100

2016

64,0

20,6

10,5

4,9

100

2017

65,5

19,4

10,2

5,0

100

2018

65,7

18,5

11,9

3,9

100

2019

66,3

18,4

11,1

4,3

100

2020

88,8

5,6

4,7

1,0

100

2021

83,4

5,2

10,6

0,8

100

2022

70,4

18,2

10,5

0,9

100

2023

65,2

22,6

11,2

1,0

100

           

Riket, antal

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

38 133

4 496

6 006

1 461

50 097

2009

38 681

5 046

5 880

1 403

51 011

2010

39 603

5 261

5 921

1 620

52 406

2011

39 743

5 018

5 949

1 914

52 624

2012

39 916

5 024

5 752

1 999

52 690

2013

40 846

4 921

5 863

2 106

53 736

2014

42 654

4 915

6 283

2 549

56 401

2015

44 854

5 288

6 826

3 061

60 029

2016

46 203

5 123

7 077

3 393

61 796

2017

47 017

5 084

7 227

3 879

63 208

2018

47 852

5 421

7 527

4 379

65 179

2019

49 849

5 471

8 068

3 983

67 371

2020

38 122

1 278

2 547

1 355

43 303

2021

46 946

1 652

4 198

1 423

54 220

2022

52 420

5 232

7 400

2 169

67 220

2023

51 440

5 716

8 126

2 630

67 913

Riket, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

76,1

9,0

12,0

2,9

100

2009

75,8

9,9

11,5

2,8

100

2010

75,6

10,0

11,3

3,1

100

2011

75,5

9,5

11,3

3,6

100

2012

75,8

9,5

10,9

3,8

100

2013

76,0

9,2

10,9

3,9

100

2014

75,6

8,7

11,1

4,5

100

2015

74,7

8,8

11,4

5,1

100

2016

74,8

8,3

11,5

5,5

100

2017

74,4

8,0

11,4

6,1

100

2018

73,4

8,3

11,5

6,7

100

2019

74,0

8,1

12,0

5,9

100

2020

88,0

3,0

5,9

3,1

100

2021

86,6

3,0

7,7

2,6

100

2022

78,0

7,8

11,0

3,2

100

2023

75,7

8,4

12,0

3,9

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Utveckling av antalet övernattningar 2008-2023 efter gästernas nationalitet. Index år 2008=100

           

Värmlands län

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

98

125

96

94

104

2010

108

130

97

115

112

2011

108

126

96

146

111

2012

107

122

93

165

109

2013

107

110

88

208

107

2014

106

109

95

243

108

2015

107