Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2023-09-15
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

202301

326 021

1 005

327 026

202302

309 265

1 300

310 565

202303

363 469

1 402

364 871

202304

427 814

1 384

429 198

202305

485 830

1 866

487 696

202306

508 846

1 469

510 315

202307

568 284

821

569 105

202308

511 022

1 154

512 176

202309

 

 

 

202310

 

 

 

202311

 

 

 

202312

 

 

 

2023 Totalt

3 500 551

10 401

3 510 952

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

202201

173 721

0

173 721

202202

183 762

0

183 762

202203

258 133

205

258 338

202204

362 270

1 045

363 315

202205

427 486

1 499

428 985

202206

478 691

1 290

479 981

202207

499 285

603

499 888

202208

474 548

1 093

475 641

202209

461 984

1 787

463 771

202210

437 700

1 591

439 291

202211

351 625

1 646

353 271

202212

337 832

1 168

339 000

2022 Totalt

4 447 037

11 927

4 458 964

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta