Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2024-06-17
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

202401

333 644

1 075

334 719

202402

328 690

1 101

329 791

202403

373 824

1 339

375 163

202404

428 023

1 347

429 370

202405

494 249

1 639

495 888

202406

 

 

 

202407

 

 

 

202408

 

 

 

202409

 

 

 

202410

 

 

 

202411

 

 

 

202412

 

 

 

2024 Totalt

1 958 430

6 501

1 964 931

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

202301

326 021

1 005

327 026

202302

309 412

1 300

310 712

202303

363 570

1 402

364 972

202304

428 116

1 384

429 500

202305

485 830

1 866

487 696

202306

508 846

1 469

510 315

202307

568 883

821

569 704

202308

510 849

1 154

512 003

202309

495 681

1 467

497 148

202310

479 949

1 608

481 557

202311

360 805

1 444

362 249

202312

353 912

1 165

355 077

2023 Totalt

5 191 874

16 085

5 207 959

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta