Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge
Antal arbetsställen med anställda 1998-2021

År Hallands län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1998 8 621 282 002 3,1
1999 8 827 287 239 3,1
2000 8 872 291 803 3,0
2001 8 975 293 995 3,1
2002 9 162 290 477 3,2
2003 9 217 290 879 3,2
2004 9 374 293 235 3,2
2005 9 522 297 594 3,2
2006 10 000 310 448 3,2
2007 10 380 320 621 3,2
2008 10 646 329 117 3,2
2009 10 767 331 871 3,2
2010 11 049 340 097 3,2
2011 11 610 355 356 3,3
2012 12 005 369 398 3,2
2013 12 143 376 892 3,2
2014 12 424 384 420 3,2
2015 12 736 392 114 3,2
2016 12 757 395 331 3,2
2017 13 191 406 898 3,2
2018 13 482 419 132 3,2
2019 13 710 427 133 3,2
2020 12 668 389 659 3,3
2021 13 119 402 611 3,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta