Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2020

         

Omsättning

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

831

2 904

22 522

85 513

250-999 Tkr

302

617

6 723

16 003

1-1,9 Mnkr

102

238

2 684

5 937

2-4,9 Mnkr

142

255

3 177

6 041

5-9,9 Mnkr

70

160

1 840

3 481

10-49 Mnkr

142

214

3 014

5 126

50-99 Mnkr

31

39

847

1 238

100 - Mnkr

37

56

1 364

1 667

Samtliga

1 657

4 483

42 171

125 006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2011-2020

                     

Hallands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

702

683

758

770

769

790

810

828

834

831

250-999 Tkr

248

255

276

239

254

266

291

271

291

302

1-1,9 Mnkr

113

113

104

116

115

119

112

127

124

102

2-4,9 Mnkr

117

122

119

122

133

119

127

127

129

142

5-9,9 Mnkr

74

79

68

69

68

69

81

89

88

70

10-49 Mnkr

112

112

116

107

114

120

127

124

133

142

50-99 Mnkr

35

36

34

39

40

34

31

30

34

31

100 - Mnkr

28

26

25

28

27

30

36

38

39

37

Samtliga

1 429

1 426

1 500

1 490

1 520

1 547

1 615

1 634

1 672

1 657

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

1 797

1 860

2 235

2 400

2 517

2 692

2 631

2 749

2 904

2 904

250-999 Tkr

581

547

596

573

581

613

636

626

635

617

1-1,9 Mnkr

254

254

250

269

258

268

263

259

255

238

2-4,9 Mnkr

208

212

209

232

248

251

273

255

259

255

5-9,9 Mnkr

127

142

140

136

153

147

142

154

170

160

10-49 Mnkr

193

187

177

182

192

197

207

217

210

214

50-99 Mnkr

37

34

46

47

44

41

45

41

41

39

100 - Mnkr

40

40

37

40

44

44

46

56

59

56

Samtliga

3 237

3 276

3 690

3 879

4 037

4 253

4 243

4 357

4 533

4 483

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

250-999 Tkr

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

1-1,9 Mnkr

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2-4,9 Mnkr

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

5-9,9 Mnkr

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

10-49 Mnkr

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

50-99 Mnkr

700

683

658

713

730

731

726

796

824

847

100 - Mnkr

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

Samtliga

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

250-999 Tkr

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

1-1,9 Mnkr

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

2-4,9 Mnkr

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

5-9,9 Mnkr

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

10-49 Mnkr

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

50-99 Mnkr

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

100 - Mnkr

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta