Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2021 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Hallands län

Riket             

Hallands län

Riket

Areella

8 623

244 775

19,3

17,9

Tillverkning, gruvor, energi

2 324

62 289

5,2

4,6

Byggindustri

4 313

119 600

9,6

8,8

Handel

5 383

146 506

12,0

10,7

Hotell och restaurang

1 171

37 417

2,6

2,7

Transport och kommunikation

941

35 164

2,1

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

12 476

393 035

27,9

28,8

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

3 310

105 773

7,4

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

6 195

222 148

13,8

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

44 736

1 366 707

100

100

Näringsgren okänd

188

5 818

 

 

Totalt

44 924

1 372 525

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta