Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2020

         

Landområde

Antal

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

876

548

20 371

14 604

EU

1 265

3 996

29 440

106 652

Övriga Europa

283

334

7 798

9 596

Fjärran Östern

254

774

7 758

20 696

Övriga Asien

136

173

4 181

4 657

Nord- och Centralamerika

265

527

8 192

16 828

Sydamerika

73

41

1 938

882

Afrika

89

30

2 319

1 218

Samtliga

1 657

4 483

42 171

125 006

         

Landområde

Procentuell fördelning

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

52,9

12,2

48,3

11,7

EU

76,3

89,1

69,8

85,3

Övriga Europa

17,1

7,5

18,5

7,7

Fjärran Östern

15,3

17,3

18,4

16,6

Övriga Asien

8,2

3,9

9,9

3,7

Nord- och Centralamerika

16,0

11,8

19,4

13,5

Sydamerika

4,4

0,9

4,6

0,7

Afrika

5,4

0,7

5,5

1,0

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2014-2020

                             

Hallands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

839

845

865

876

888

894

876

56

56

56

54

54

53

53

EU

1 145

1 147

1 176

1 228

1 242

1 291

1 265

77

75

76

76

76

77

76

Övriga Europa

230

238

237

246

237

230

283

15

16

15

15

15

14

17

Fjärran Östern

277

280

299

279

285

271

254

19

18

19

17

17

16

15

Övriga Asien

142

142

151

155

143

148

136

10

9

10

10

9

9

8

Nord- och Centralamerika

240

258

250

260

265

262

265

16

17

16

16

16

16

16

Sydamerika

79

73

80

78

80

78

73

5

5

5

5

5

5

4

Afrika

93

90

102

89

97

81

89

6

6

7

6

6

5

5

Samtliga

1 490

1 520

1 547

1 615

1 634

1 672

1 657

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

545

514

505

521

549

544

548

14

13

12

12

13

12

12

EU

3 355

3 463

3 758

3 722

3 825

4 008

3 996

86

86

88

88

88

88

89

Övriga Europa

249

258

272

267

269

297

334

6

6

6

6

6

7

7

Fjärran Östern

715

779

809

833

800

825

774

18

19

19

20

18

18

17

Övriga Asien

156

174

186

181

200

196

173

4

4

4

4

5

4

4

Nord- och Centralamerika

622

608

534

558

583

567

527

16

15

13

13

13

13

12

Sydamerika

37

30

35

37

35

36

41

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

31

32

41

40

34

29

30

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

3 879

4 037

4 253

4 243

4 357

4 533

4 483

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

20605

20362

20422

20712

20557

20526

20 371

52

51

51

51

50

48

48

EU

28003

28588

28990

28897

28710

30174

29 440

71

72

72

72

70

71

70

Övriga Europa

6270

6249

6378

6531

6483

6674

7 798

16

16

16

16

16

16

18

Fjärran Östern

7410

7544

7798

7647

7628

7749

7 758

19

19

19

19

19

18

18

Övriga Asien

4226

4327

4345

4483

4324

4254

4 181

11

11

11

11

11

10

10

Nord- och Centralamerika

7430

7829

8184

8104

8102

8251

8 192

19

20

20

20

20

19

19

Sydamerika

2096

2077

2100

2094

2045

1981

1 938

5

5

5

5

5

5

5

Afrika

2502

2534

2551

2420

2451

2427

2 319

6

6

6

6

6

6

5

Samtliga

39349

39840

40297

40307

41059

42591

42171

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

14672

14147

14126

14579

14439

14553

14 604

14

13

12

12

12

12

12

EU

87679

92978

99757

102093

101194

106956

106 652

83

84

85

85

84

85

85

Övriga Europa

6483

6639

6926

7151

7429

7688

9 596

6

6

6

6

6

6

8

Fjärran Östern

19110

19738

20388

21204

21002

21442

20 696

18

18

17

18

17

17

17

Övriga Asien

4388

4495

4642

4756

4787

4914

4 657

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19142

18980

18969

18726

18521

18287

16828

18

17

16

16

15

15

13

Sydamerika

929

916

967

967

985

950

882

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1117

1115

1444

1308

1309

1284

1 218

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

106274

110892

117573

119557

120417