Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2019

         

Landområde

Antal

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

894

544

20 526

14 553

EU

1 291

4 008

30 174

106 956

Övriga Europa

230

297

6 674

7 688

Fjärran Östern

271

825

7 749

21 442

Övriga Asien

148

196

4 254

4 914

Nord- och Centralamerika

262

567

8 251

18 287

Sydamerika

78

36

1 981

950

Afrika

81

29

2 427

1 284

Samtliga

1 672

4 533

42 591

126 049

         

Landområde

Procentuell fördelning

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

53,5

12,0

48,2

11,5

EU

77,2

88,4

70,8

84,9

Övriga Europa

13,8

6,6

15,7

6,1

Fjärran Östern

16,2

18,2

18,2

17,0

Övriga Asien

8,9

4,3

10,0

3,9

Nord- och Centralamerika

15,7

12,5

19,4

14,5

Sydamerika

4,7

0,8

4,7

0,8

Afrika

4,8

0,6

5,7

1,0

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret         

         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2013-2019

                             

Hallands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

846

839

845

865

876

888

894

56

56

56

56

54

54

53

EU

1 151

1 145

1 147

1 176

1 228

1 242

1 291

77

77

75

76

76

76

77

Övriga Europa

234

230

238

237

246

237

230

16

15

16

15

15

15

14

Fjärran Östern

237

277

280

299

279

285

271

16

19

18

19

17

17

16

Övriga Asien

135

142

142

151

155

143

148

9

10

9

10

10

9

9

Nord- och Centralamerika

225

240

258

250

260

265

262

15

16

17

16

16

16

16

Sydamerika

84

79

73

80

78

80

78

6

5

5

5

5

5

5

Afrika

86

93

90

102

89

97

81

6

6

6

7

6

6

5

Samtliga

1 500

1 490

1 520

1 547

1 615

1 634

1 672

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

561

545

514

505

521

549

544

15

14

13

12

12

13

12

EU

3 122

3 355

3 463

3 758

3 722

3 825

4 008

85

86

86

88

88

88

88

Övriga Europa

236

249

258

272

267

269

297

6

6

6

6

6

6

7

Fjärran Östern

712

715

779

809

833

800

825

19

18

19

19

20

18

18

Övriga Asien

156

156

174

186

181

200

196

4

4

4

4

4

5

4

Nord- och Centralamerika

608

622

608

534

558

583

567

16

16

15

13

13

13

13

Sydamerika

37

37

30

35

37

35

36

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

30

31

32

41

40

34

29

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

3 690

3 879

4 037

4 253

4 243

4 357

4 533

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

20497

20605

20362

20422

20712

20557

20526

53

52

51

51

51

50

48

EU

27703

28003

28588

28990

28897

28710

30174

71

71

72

72

72

70

71

Övriga Europa

6145

6270

6249

6378

6531

6483

6674

16

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6993

7410

7544

7798

7647

7628

7749

18

19

19

19

19

19

18

Övriga Asien

4022

4226

4327

4345

4483

4324

4254

10

11

11

11

11

11

10

Nord- och Centralamerika

7084

7430

7829

8184

8104

8102

8251

18

19

20

20

20

20

19

Sydamerika

2067

2096

2077

2100

2094

2045

1981

5

5

5

5

5

5

5

Afrika

2469

2502

2534

2551

2420

2451

2427

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

38906

39349

39840

40297

40307

41059

42591

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

14761

14672

14147

14126

14579

14439

14553

15

14

13

12

12

12

12

EU

80939

87679

92978

99757

102093

101194

106956

81

83

84

85

85

84

85

Övriga Europa

6602

6483

6639

6926

7151

7429

7688

7

6

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

18299

19110

19738

20388

21204

21002

21442

18

18

18

17

18

17

17

Övriga Asien

4250

4388

4495

4642

4756

4787

4914

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

18922

19142

18980

18969

18726

18521

18287

19

18

17

16

16

15

15

Sydamerika

979

929

916

967

967

985

950

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1077

1117

1115

1444

1308

1309

1284

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

99639