Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2024-01-03
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2022

         

Landområde

Antal

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

880

617

20 666

15 607

EU

1 323

4 690

31 309

126 027

Övriga Europa

463

858

13 257

24 526

Fjärran Östern

261

807

7 707

20 681

Övriga Asien

137

165

4 455

4 901

Nord- och Centralamerika

298

523

9 285

16 725

Sydamerika

69

31

1 981

925

Afrika

78

35

2 260

1 263

Samtliga

1 780

5 260

47 102

146 238

         

Landområde

Procentuell fördelning

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

49,4

11,7

43,9

10,7

EU

74,3

89,2

66,5

86,2

Övriga Europa

26,0

16,3

28,1

16,8

Fjärran Östern

14,7

15,3

16,4

14,1

Övriga Asien

7,7

3,1

9,5

3,4

Nord- och Centralamerika

16,7

9,9

19,7

11,4

Sydamerika

3,9

0,6

4,2

0,6

Afrika

4,4

0,7

4,8

0,9

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2016-2022

                             

Hallands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Norden

865

876

888

894

876

905

880

56

54

54

53

53

51

49

EU

1 176

1 228

1 242

1 291

1 265

1 317

1 323

76

76

76

77

76

75

74

Övriga Europa

237

246

237

230

283

480

463

15

15

15

14

17

27

26

Fjärran Östern

299

279

285

271

254

274

261

19

17

17

16

15

16

15

Övriga Asien

151

155

143

148

136

139

137

10

10

9

9

8

8

8

Nord- och Centralamerika

250

260

265

262

265

287

298

16

16

16

16

16

16

17

Sydamerika

80

78

80

78

73

76

69

5

5

5

5

4

4

4

Afrika

102

89

97

81

89

78

78

7

6

6

5

5

4

4

Samtliga

1 547

1 615

1 634

1 672

1 657

1 766

1 780

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Norden

505

521

549

544

548

591

617

12

12

13

12

12

12

12

EU

3 758

3 722

3 825

4 008

3 996

4 337

4 690

88

88

88

88

89

87

89

Övriga Europa

272

267

269

297

334

927

858

6

6

6

7

7

19

16

Fjärran Östern

809

833

800

825

774

870

807

19

20

18

18

17

17

15

Övriga Asien

186

181

200

196

173

170

165

4

4

5

4

4

3

3

Nord- och Centralamerika

534

558

583

567

527

582

523

13

13

13

13

12

12

10

Sydamerika

35

37

35

36

41

33

31

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

41

40

34

29

30

34

35

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

4 253

4 243

4 357

4 533

4 483

5 003

5 260

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020