Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2020-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2020 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

Falkenberg

1 737

963

3 941

6 641

Halmstad

1 554

1 483

8 134

11 171

Hylte

933

243

600

1 776

Kungsbacka

1 329

1 666

8 340

11 335

Laholm

1 265

670

2 116

4 051

Varberg

1 865

1 365

5 510

8 740

Hallands län

8 683

6 390

28 641

43 714

Riket

245 937

174 408

915 905

1 336 250

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Falkenberg

26,2

14,5

59,3

100

Halmstad

13,9

13,3

72,8

100

Hylte

52,5

13,7

33,8

100

Kungsbacka

11,7

14,7

73,6

100

Laholm

31,2

16,5

52,2

100

Varberg

21,3

15,6

63,0

100

Hallands län

19,9

14,6

65,5

100

Riket

18,4

13,1

68,5

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp

         

Hallands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

2000

6 072

3 862

15 051

24 985

2001

6 448

4 056

15 686

26 190

2002

6 619

4 150

16 430

27 199

2003

6 846

4 243

16 989

28 078

2004

6 770

4 350

17 566

28 686

2005

6 865

4 522

18 246

29 633

2006

7 758

4 722

18 972

31 452

2007

7 933

4 981

19 808

32 722

2008

7 678

5 052

20 489

33 219

2009

7 550

5 204

21 102

33 856

2010

8 135

5 219

21 027

34 381

2011

8 854

5 620

23 882

38 356

2012

9 180

5 670

24 330

39 180

2013

8 719

5 649

24 620

38 988

2014

8 962

5 730

25 279

39 971

2015

8 924

5 956

25 768

40 648

2016

8 823

6 227

26 414

41 464

2017

8 758

6 127

27 015

41 900

2018

8 722

6 211

27 378

42 311

2019

8 677

6 312

28 047

43 036

2020

8 683

6 390

28 641

43 714

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp. Index år 2000=100

         

Hallands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

106

105

104

105

2002

109

107

109

109

2003

113

110

113

112

2004

111

113

117

115

2005

113

117

121

119

2006

128

122

126

126

2007

131

129

132

131

2008

126

131

136

133

2009

124

135

140

136

2010

134

135

140

138

2011

146

146

159

154

2012

151

147

162

157

2013

144

146

164

156

2014

148

148

168

160

2015

147

154

171

163

2016

145

161

175

166

2017

144

159

179

168

2018

144

161

182

169

2019

143

163

186

172

2020

143

165

190

175

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

108

103

103

104

2002

112

104

106

107

2003

119

106

109

110

2004

119

109

112

113

2005

129

113

116

118

2006

141

117

121

124

2007

143

121

125

128

2008

141

121

130

131

2009

138

123

133

133

2010

141

124

131

132

2011

163

135

149

149

2012

169

136

152

153

2013

162

136

153

152

2014

169

139

157

156

2015

170

142

159

159

2016

170

146

163

162

2017

169

146

166

163

2018

168

147

169

165

2019

167

149

171

167

2020

167

152

175

170

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta