Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2021 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

Falkenberg

1 727

1 026

4 043

6 796

Halmstad

1 552

1 538

8 396

11 486

Hylte

920

257

628

1 805

Kungsbacka

1 332

1 698

8 521

11 551

Laholm

1 252

688

2 154

4 094

Varberg

1 840

1 430

5 733

9 003

Hallands län

8 623

6 637

29 476

44 736

Riket

244 775

181 889

940 043

1 366 707

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Falkenberg

25,4

15,1

59,5

100

Halmstad

13,5

13,4

73,1

100

Hylte

51,0

14,2

34,8

100

Kungsbacka

11,5

14,7

73,8

100

Laholm

30,6

16,8

52,6

100

Varberg

20,4

15,9

63,7

100

Hallands län

19,3

14,8

65,9

100

Riket

17,9

13,3

68,8

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2001-2021 efter näringsgrupp

         

Hallands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

2001

6 448

4 056

15 686

26 190

2002

6 619

4 150

16 430

27 199

2003

6 846

4 243

16 989

28 078

2004

6 770

4 350

17 566

28 686

2005

6 865

4 522

18 246

29 633

2006

7 758

4 722

18 972

31 452

2007

7 933

4 981

19 808

32 722

2008

7 678

5 052

20 489

33 219

2009

7 550

5 204

21 102

33 856

2010

8 135

5 219

21 027

34 381

2011

8 854

5 620

23 882

38 356

2012

9 180

5 670

24 330

39 180

2013

8 719

5 649

24 620

38 988

2014

8 962

5 730

25 279

39 971

2015

8 924

5 956

25 768

40 648

2016

8 823

6 227

26 414

41 464

2017

8 758

6 127

27 015

41 900

2018

8 722

6 211

27 378

42 311

2019

8 677

6 312

28 047

43 036

2020

8 683

6 390

28 641

43 714

2021

8 623

6 637

29 476

44 736

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2001-2021 efter näringsgrupp. Index år 2001=100

         

Hallands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

102

105

104

2003

106

105

108

107

2004

105

107

112

110

2005

106

111

116

113

2006

120

116

121

120

2007

123

123

126

125

2008

119

125

131

127

2009

117

128

135

129

2010

126

129

134

131

2011

137

139

152

146

2012

142

140

155

150

2013

135

139

157

149

2014

139

141

161

153

2015

138

147

164

155

2016

137

154

168

158

2017

136

151

172

160

2018

135

153

175

162

2019

135

156

179

164

2020

135

158

183

167

2021

134

164

188

171

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

102

102

103

2003

110

104

105

106

2004

110

106

109

109

2005

119

110

113

114

2006

131

114

117

119

2007

132

118

122

123

2008

131

118

126

126

2009

128

120

129

127

2010

130

121

127

127

2011

151

131

144

144

2012

156

133

147

147

2013

150

133

148

146

2014

156

135

152

150

2015

157

138

154

153

2016

157

142

158

155

2017

156

142

160

157

2018

156

143

163

159

2019

155

145

166

161

2020

155

148

169

163

2021

154

155

173

167

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta