Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 1 515
Halmstad 1 985
Hylte 5 780
Kungsbacka 3 503
Laholm 4 336
Varberg 536
Hallands län 2 943
Riket 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 949 1 426 670 719 742 1 043 956 1 120 737 1 202 1 515
Halmstad 2 227 3 056 2 514 2 508 2 258 1 986 1 897 1 842 2 543 2 235 1 985
Hylte 3 593 3 642 3 540 4 268 4 007 4 835 4 146 4 789 4 197 4 753 5 780
Kungsbacka 3 060 3 004 2 539 2 615 2 686 3 780 3 485 3 000 3 020 4 408 3 503
Laholm 3 494 3 496 3 251 3 312 3 587 3 328 3 321 3 080 3 495 3 854 4 336
Varberg 1 130 2 114 1 374 603 571 653 746 1 837 633 676 536
Hallands län 2 409 2 790 2 315 2 338 2 309 2 604 2 425 2 611 2 438 2 855 2 943
Riket 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 150 71 76 78 110 101 118 78 127 160
Halmstad 100 137 113 113 101 89 85 83 114 100 89
Hylte 100 101 99 119 112 135 115 133 117 132 161
Kungsbacka 100 98 83 85 88 124 114 98 99 144 114
Laholm 100 100 93 95 103 95 95 88 100 110 124
Varberg 100 187 122 53 51 58 66 163 56 60 47
Hallands län 100 116 96 97 96 108 101 108 101 118 122
Riket 100 98 90 92 91 91 93 92 93 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta