Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2022. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falkenberg 146 721
Halmstad 136 802
Hylte 129 088
Kungsbacka 121 336
Laholm 136 192
Varberg 127 177
Hallands län 132 886
Riket 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 104 316 111 330 111 256 120 006 127 601 125 204 132 962 137 659 140 644 141 345 146 721
Halmstad 102 950 108 283 115 053 121 238 120 150 127 065 127 846 131 775 130 756 132 417 136 802
Hylte 119 042 134 866 132 195 123 122 125 431 130 975 129 976 132 695 127 881 129 814 129 088
Kungsbacka 107 349 110 553 108 685 110 747 120 883 120 930 118 556 119 010 118 164 116 581 121 336
Laholm 118 054 123 152 119 207 118 097 126 721 129 765 128 832 127 874 126 015 130 534 136 192
Varberg 106 174 113 325 112 742 116 305 121 645 119 544 119 825 115 866 116 360 121 297 127 177
Hallands län 109 648 116 918 116 523 118 253 123 738 125 580 126 333 127 480 126 637 128 665 132 886
Riket 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 804 141 334 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 100 107 107 115 122 120 127 132 135 135 141
Halmstad 100 105 112 118 117 123 124 128 127 129 133
Hylte 100 113 111 103 105 110 109 111 107 109 108
Kungsbacka 100 103 101 103 113 113 110 111 110 109 113
Laholm 100 104 101 100 107 110 109 108 107 111 115
Varberg 100 107 106 110 115 113 113 109 110 114 120
Hallands län 100 107 106 108 113 115 115 116 115 117 121
Riket 100 105 109 111 116 117 120 123 125 128 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta