Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2020. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falkenberg 140 644
Halmstad 130 756
Hylte 127 881
Kungsbacka 118 164
Laholm 126 015
Varberg 116 360
Hallands län 126 637
Riket 137 892
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 94 941 98 234 104 316 111 330 111 256 120 006 127 601 125 204 132 962 137 659 140 644
Halmstad 99 870 100 307 102 950 108 283 115 053 121 238 120 150 127 065 127 846 131 775 130 756
Hylte 113 540 112 324 119 042 134 866 132 195 123 122 125 431 130 975 129 976 132 695 127 881
Kungsbacka 98 273 101 377 107 349 110 553 108 685 110 747 120 883 120 930 118 556 119 010 118 164
Laholm 105 969 111 785 118 054 123 152 119 207 118 097 126 721 129 765 128 832 127 874 126 015
Varberg 98 286 102 746 106 174 113 325 112 742 116 305 121 645 119 544 119 825 115 866 116 360
Hallands län 101 813 104 462 109 648 116 918 116 523 118 253 123 738 125 580 126 333 127 480 126 637
Riket 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 892
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 103 110 117 117 126 134 132 140 145 148
Halmstad 100 100 103 108 115 121 120 127 128 132 131
Hylte 100 99 105 119 116 108 110 115 114 117 113
Kungsbacka 100 103 109 112 111 113 123 123 121 121 120
Laholm 100 105 111 116 112 111 120 122 122 121 119
Varberg 100 105 108 115 115 118 124 122 122 118 118
Hallands län 100 103 108 115 114 116 122 123 124 125 124
Riket 100 104 107 112 117 119 125 126 129 132 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta