Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 22 910
Halmstad 21 488
Hylte 23 428
Kungsbacka 20 162
Laholm 21 397
Varberg 19 184
Hallands län 21 428
Riket 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 19 277 19 902 19 955 19 150 18 669 19 807 19 656 20 583 21 705 22 059 22 910
Halmstad 17 420 17 520 17 506 18 291 18 370 19 032 19 344 20 502 20 689 20 901 21 488
Hylte 17 359 17 488 18 209 18 762 18 434 19 426 18 984 19 959 20 732 21 184 23 428
Kungsbacka 13 701 14 184 15 026 15 592 16 422 17 191 18 248 18 564 19 007 20 025 20 162
Laholm 15 199 15 859 16 870 17 052 17 044 18 361 19 254 19 828 20 354 20 961 21 397
Varberg 13 988 13 921 14 528 14 829 15 542 16 348 17 046 17 465 18 173 18 426 19 184
Hallands län 16 157 16 479 17 016 17 279 17 414 18 361 18 755 19 483 20 110 20 592 21 428
Riket 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 103 104 99 97 103 102 107 113 114 119
Halmstad 100 101 100 105 105 109 111 118 119 120 123
Hylte 100 101 105 108 106 112 109 115 119 122 135
Kungsbacka 100 104 110 114 120 125 133 135 139 146 147
Laholm 100 104 111 112 112 121 127 130 134 138 141
Varberg 100 100 104 106 111 117 122 125 130 132 137
Hallands län 100 102 105 107 108 114 116 121 124 127 133
Riket 100 103 107 110 112 116 119 123 127 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta