Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 24 622
Halmstad 24 023
Hylte 25 427
Kungsbacka 21 784
Laholm 23 177
Varberg 21 209
Hallands län 23 374
Riket 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 19 955 19 150 18 669 19 807 19 656 20 583 21 705 22 059 22 910 23 575 24 622
Halmstad 17 506 18 291 18 370 19 032 19 344 20 502 20 689 20 901 21 488 23 035 24 023
Hylte 18 209 18 762 18 434 19 426 18 984 19 959 20 732 21 184 23 428 24 116 25 427
Kungsbacka 15 026 15 592 16 422 17 191 18 248 18 564 19 007 20 025 20 162 20 943 21 784
Laholm 16 870 17 052 17 044 18 361 19 254 19 828 20 354 20 961 21 397 21 967 23 177
Varberg 14 528 14 829 15 542 16 348 17 046 17 465 18 173 18 426 19 184 20 240 21 209
Hallands län 17 016 17 279 17 414 18 361 18 755 19 483 20 110 20 592 21 428 22 312 23 374
Riket 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 006 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 100 96 94 99 99 103 109 111 115 118 123
Halmstad 100 104 105 109 110 117 118 119 123 132 137
Hylte 100 103 101 107 104 110 114 116 129 132 140
Kungsbacka 100 104 109 114 121 124 126 133 134 139 145
Laholm 100 101 101 109 114 118 121 124 127 130 137
Varberg 100 102 107 113 117 120 125 127 132 139 146
Hallands län 100 102 102 108 110 115 118 121 126 131 137
Riket 100 103 105 109 112 115 119 122 126 129 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta