Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 1 964
Halmstad 1 707
Hylte 2 435
Kungsbacka 1 798
Laholm 1 426
Varberg 1 922
Hallands län 1 875
Riket 1 799
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 1 782 1 732 1 706 1 708 1 679 1 705 1 656 2 022 1 978 1 975 1 964
Halmstad 1 670 1 825 1 755 1 839 1 777 1 772 1 849 1 831 1 803 1 769 1 707
Hylte 1 370 1 426 1 480 1 479 1 548 1 663 1 693 1 885 2 437 2 293 2 435
Kungsbacka 1 488 1 482 1 520 1 584 1 591 1 677 1 746 1 780 1 807 1 772 1 798
Laholm 1 300 1 252 1 430 1 337 1 394 1 380 1 479 1 447 1 545 1 591 1 426
Varberg 1 064 1 268 1 466 1 548 1 961 1 915 1 788 1 708 1 834 1 907 1 922
Hallands län 1 446 1 498 1 560 1 583 1 658 1 685 1 702 1 779 1 901 1 885 1 875
Riket 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 799
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 97 96 96 94 96 93 113 111 111 110
Halmstad 100 109 105 110 106 106 111 110 108 106 102
Hylte 100 104 108 108 113 121 124 138 178 167 178
Kungsbacka 100 100 102 106 107 113 117 120 121 119 121
Laholm 100 96 110 103 107 106 114 111 119 122 110
Varberg 100 119 138 145 184 180 168 161 172 179 181
Hallands län 100 104 108 109 115 117 118 123 131 130 130
Riket 100 104 108 110 113 116 121 124 128 129 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta