Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Falkenberg 170 326
Halmstad 169 411
Hylte 138 525
Kungsbacka 160 442
Laholm 157 745
Varberg 162 483
Hallands län 159 822
Riket 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 107 894 113 511 114 338 113 231 117 841 125 697 134 147 144 759 156 713 160 799 170 326
Halmstad 110 583 116 497 125 684 128 331 132 763 141 727 151 638 162 912 164 799 167 565 169 411
Hylte 91 739 95 830 106 338 109 942 113 594 115 390 117 810 139 218 146 757 140 347 138 525
Kungsbacka 120 407 126 361 131 399 131 725 133 994 142 331 155 589 161 213 161 755 161 902 160 442
Laholm 109 399 112 910 117 694 118 134 116 032 123 271 126 414 138 668 145 000 154 633 157 745
Varberg 120 289 123 416 129 582 131 900 132 077 137 059 151 298 151 723 151 163 158 092 162 483
Hallands län 110 052 114 754 120 839 122 211 124 384 130 913 139 483 149 749 154 365 157 223 159 822
Riket 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 105 106 105 109 117 124 134 145 149 158
Halmstad 100 105 114 116 120 128 137 147 149 152 153
Hylte 100 104 116 120 124 126 128 152 160 153 151
Kungsbacka 100 105 109 109 111 118 129 134 134 134 133
Laholm 100 103 108 108 106 113 116 127 133 141 144
Varberg 100 103 108 110 110 114 126 126 126 131 135
Hallands län 100 104 110 111 113 119 127 136 140 143 145
Riket 100 104 107 110 114 119 124 129 133 135 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta