Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2022. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Falkenberg 119 220
Halmstad 120 312
Hylte 137 734
Kungsbacka 114 464
Laholm 133 436
Varberg 117 575
Hallands län 123 790
Riket 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 92 233 92 177 94 557 93 756 103 368 100 821 107 312 110 696 113 870 111 092 119 220
Halmstad 86 546 89 909 89 422 93 090 99 288 102 451 108 948 113 376 113 093 115 649 120 312
Hylte 110 366 111 954 105 790 113 831 127 621 132 808 143 920 136 591 131 297 131 224 137 734
Kungsbacka 82 092 84 974 86 810 91 474 98 167 98 282 99 806 102 151 106 530 109 450 114 464
Laholm 99 945 100 021 104 021 114 934 119 849 112 237 112 754 118 380 123 026 128 543 133 436
Varberg 83 381 91 013 91 057 97 187 103 521 102 472 109 105 110 569 111 524 114 653 117 575
Hallands län 92 427 95 008 95 276 100 712 108 636 108 178 113 641 115 294 116 557 118 435 123 790
Riket 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 722 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 100 100 103 102 112 109 116 120 123 120 129
Halmstad 100 104 103 108 115 118 126 131 131 134 139
Hylte 100 101 96 103 116 120 130 124 119 119 125
Kungsbacka 100 104 106 111 120 120 122 124 130 133 139
Laholm 100 100 104 115 120 112 113 118 123 129 134
Varberg 100 109 109 117 124 123 131 133 134 138 141
Hallands län 100 103 103 109 118 117 123 125 126 128 134
Riket 100 102 104 106 115 114 118 121 123 127 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta