Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2020. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Falkenberg 113 870
Halmstad 113 093
Hylte 131 297
Kungsbacka 106 530
Laholm 123 026
Varberg 111 524
Hallands län 116 557
Riket 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 86 330 86 720 92 233 92 177 94 557 93 756 103 368 100 821 107 312 110 696 113 870
Halmstad 84 722 86 588 86 546 89 909 89 422 93 090 99 288 102 451 108 948 113 376 113 093
Hylte 98 212 106 492 110 366 111 954 105 790 113 831 127 621 132 808 143 920 136 591 131 297
Kungsbacka 78 663 83 364 82 092 84 974 86 810 91 474 98 167 98 282 99 806 102 151 106 530
Laholm 93 310 95 197 99 945 100 021 104 021 114 934 119 849 112 237 112 754 118 380 123 026
Varberg 80 147 83 844 83 381 91 013 91 057 97 187 103 521 102 472 109 105 110 569 111 524
Hallands län 86 897 90 368 92 427 95 008 95 276 100 712 108 636 108 178 113 641 115 294 116 557
Riket 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 100 107 107 110 109 120 117 124 128 132
Halmstad 100 102 102 106 106 110 117 121 129 134 133
Hylte 100 108 112 114 108 116 130 135 147 139 134
Kungsbacka 100 106 104 108 110 116 125 125 127 130 135
Laholm 100 102 107 107 111 123 128 120 121 127 132
Varberg 100 105 104 114 114 121 129 128 136 138 139
Hallands län 100 104 106 109 110 116 125 124 131 133 134
Riket 100 103 106 108 110 113 122 121 125 128 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta