Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2022-05-11
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2022 och folkmängd 31 mars 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

46 769

-4

99

138

-39

467

461

6

-22

2

26

Halmstad

104 693

120

259

275

-16

1 158

1 104

54

-4

-11

69

Hylte

10 628

9

28

40

-12

125

112

13

3

8

2

Kungsbacka

85 468

167

172

169

3

882

755

127

-38

150

15

Laholm

26 429

110

63

70

-7

405

309

96

21

45

30

Varberg

66 853

195

161

172

-11

685

498

187

40

118

29

Hallands län

340 840

597

782

864

-82

2 843

2 360

483

.

312

171

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2021 och folkmängd 31 december 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

46 773

68

104

107

-3

503

437

66

37

16

13

Halmstad

104 573

112

259

222

37

1 156

1 096

60

-10

-59

129

Hylte

10 619

-27

30

28

2

129

161

-32

-16

-24

8

Kungsbacka

85 301

45

169

177

-8

891

848

43

-74

113

4

Laholm

26 319

59

71

59

12

356

317

39

-1

25

15

Varberg

66 658

258

155

167

-12

713

455

258

64

160

34

Hallands län

340 243

515

788

760

28

2 929

2 495

434

.

231

203

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2021 och folkmängd 30 september 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

46 705

206

149

81

68

694

574

120

30

50

40

Halmstad

104 461

369

315

209

106

1 847

1 617

230

-25

26

229

Hylte

10 646

-2

28

28

0

186

197

-11

-2

-27

18

Kungsbacka

85 256

70

210

149

61

1 190

1 188

2

-85

-2

89

Laholm

26 260

143

69

55

14

486

367

119

33

50

36

Varberg

66 400

349

172

126

46

948

655

293

49

176

68

Hallands län

339 728

1 135

943

648

295

4 366

3 613

753

.

273

480

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2021 och folkmängd 30 juni 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

46 499

322

129

103

26

640

356

284

78

193

13

Halmstad

104 092

104

292

221

71

1 159

1 140

19

-30

-12

61

Hylte

10 648

31