Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).
Folkmängden för kvartalet jämförs med folkmängden föregående kvartal.

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2023 och folkmängd 31 december 2023

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

47 108

-42

97

145

-48

433

428

5

2

-6

9

Halmstad

105 796

61

225

254

-29

1 175

1 083

92

70

21

1

Hylte

10 299

-62

22

31

-9

116

161

-45

-25

-18

-2

Kungsbacka

85 653

-139

144

198

-54

776

850

-74

-40

-3

-31

Laholm

26 565

-55

50

77

-27

351

372

-21

-12

13

-22

Varberg

68 325

29

123

192

-69

624

525

99