Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2024-05-14
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).
Folkmängden för kvartalet jämförs med folkmängden föregående kvartal.

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2024 och folkmängd 31 mars 2024

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

47 083

-25

115

111

4

384

413

-29

4

-22

-11

Halmstad

105 691

-105

275

259

16

1 056

1 167

-111

54

-103

-62

Hylte

10 243

-56

22

36

-14

89

132

-43

-17

-13

-13

Kungsbacka

85 503

-150

178

186

-8

728

873

-145

-60

-90

5

Laholm

26 521

-44

45

69

-24

295

309

-14

-4

13

-23

Varberg

68 393

68

133

172

-39

616

507

109

23

78

8

Hallands län

343 434

-312

768

833

-65

2 428

2 661

-233

.

-137

-96

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2023 och folkmängd 31 december 2023

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

47 108

-42

97

145

-48

433

428

5

2

-6

9

Halmstad

105 796

61

225

254

-29

1 175

1 083

92

70

21

1

Hylte

10 299

-62

22

31

-9

116

161

-45

-25

-18

-2

Kungsbacka

85 653

-139

144

198

-54

776

850

-74

-40

-3

-31

Laholm

26 565

-55

50

77

-27

351

372

-21

-12

13

-22

Varberg

68 325

29

123

192

-69

624

525

99

5

84

10

Hallands län

343 746

-208

661

897

-236

2 666

2 610

56

.

91

-35

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2023 och folkmängd 30 september 2023

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

47 150

-23

112

140

-28

530

529

1

21

-6

-14

Halmstad

105 735

311

227

214

13

1 919

1 636

283

99

39

145

Hylte

10 361

-46

18

39

-21

158

186

-28

-39

16

-5

Kungsbacka

85 792

-60

181

144

37

1 049

1 137

-88

-74

-28

14

Laholm

26 620

46

68

59

9

409

366

43

0

47

-4

Varberg

68 296

80

177

138

39

753

715

38

-7

40

5