Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2024-05-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Hallands län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2024K1 49 87 136
2023K4 28 74 102
2023K3 203 62 265
2023K2 141 117 258
2023K1 346 130 476
2022K4 341 129 470
2022K3 279 121 400
2022K2 501 294 795
2022K1 279 148 427
2021K4 350 178 528
2021K3 136 156 292
2021K2 77 110 187
2021K1 433 141 574
2020K4 292 124 416
2020K3 103 48 151
2020K2 231 118 349
2020K1 125 78 203
2019K4 214 53 267
2019K3 163 46 209
2019K2 314 86 400
2019K1 382 80 462
2018K4 154 100 254
2018K3 138 67 205
2018K2 344 209 553
2018K1 261 115 376
2017K4 456 149 605
2017K3 128 93 221
2017K2 109 68 177
2017K1 309 142 451
2016K4 125 140 265
2016K3 294 78 372
2016K2 272 296 568
2016K1 195 174 369
2015K4 449 133 582
2015K3 6 59 65
2015K2 298 44 342
2015K1 163 108 271
2014K4 252 71 323
2014K3 130 78 208
2014K2 90 51 141
2014K1 60 56 116
2013K4 169 124 293
2013K3 38 60 98
2013K2 12 55 67
2013K1 100 22 122
2012K4 171 30 201
2012K3 104 19 123
2012K2 16 28 44
2012K1 20 52 72

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta