Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2024-02-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Hallands län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2023K4 362 160 522
2023K3 222 146 368
2023K2 252 216 468
2023K1 681 209 890
2022K4 232 116 348
2022K3 178 132 310
2022K2 351 123 474
2022K1 4 95 99
2021K4 465 88 553
2021K3 123 46 169
2021K2 298 68 366
2021K1 147 101 248
2020K4 72 74 146
2020K3 122 51 173
2020K2 78 100 178
2020K1 75 82 157
2019K4 10 39 49
2019K3 196 42 238
2019K2 93 125 218
2019K1 0 65 65
2018K4 213 98 311
2018K3 132 54 186
2018K2 472 122 594
2018K1 182 146 328
2017K4 238 179 417
2017K3 44 90 134
2017K2 122 123 245
2017K1 114 121 235
2016K4 241 158 399
2016K3 125 55 180
2016K2 350 111 461
2016K1 7 107 114
2015K4 228 103 331
2015K3 78 75 153
2015K2 109 99 208
2015K1 59 96 155
2014K4 259 101 360
2014K3 16 80 96
2014K2 198 60 258
2014K1 18 64 82
2013K4 111 85 196
2013K3 158 56 214
2013K2 242 47 289
2013K1 19 52 71
2012K4 21 59 80
2012K3 75 102 177
2012K2 107 71 178
2012K1 86 101 187

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta