Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2022-06-15
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Hallands län

Halmstad

202201

2 998

2 998

202202

3 917

3 917

202203

5 359

5 359

202204

6 706

6 706

202205

7 114

7 114

202206

 

 

202207

 

 

202208

 

 

202209

 

 

202210

 

 

202211

 

 

202212

 

 

2022 Totalt

26 094

26 094

     

Månad

Flygplats

Hallands län

Halmstad

202101

567

567

202102

643

643

202103

1 018

1 018

202104

1 057

1 057

202105

1 329

1 329

202106

2 062

2 062

202107

3 413

3 413

202108

3 696

3 696

202109

5 552

5 552

202110

7 664

7 664

202111

8 172

8 172

202112

5 858

5 858

2021 Totalt

41 031

41 031

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta