Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2024-06-17
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Hallands län

Halmstad

202401

6 616

6 616

202402

7 324

7 324

202403

6 893

6 893

202404

8 623

8 623

202405

10 718

10 718

202406

 

 

202407

 

 

202408

 

 

202409

 

 

202410

 

 

202411

 

 

202412

 

 

2024 Totalt

40 174

40 174

     

Månad

Flygplats

Hallands län

Halmstad

202301

6 352

6 352

202302

6 137

6 137

202303

8 420

8 420

202304

6 853

6 853

202305

8 297

8 297

202306

8 143

8 143

202307

4 480

4 480

202308

5 990

5 990

202309

7 306

7 306

202310

7 719

7 719

202311

7 117

7 117

202312

7 004

7 004

2023 Totalt

83 818

83 818

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta