Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram nuläge

50,6 procent av totala befolkningen i Norrbottens län och 50,2 procent i riket är förvärvsarbetande.

Folkmängd i Norrbottens län 2022-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden.

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män         

Totalt    

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

5 827

6 124

11 951

 

 

5 827

6 124

0,0

0,0

2,3

2,5

5-9

6 310

6 735

13 045

 

 

6 310

6 735

0,0

0,0

2,5

2,7

10-14

6 371

6 750

13 121

 

 

6 371

6 750

0,0

0,0

2,6

2,7

15-19

6 305

6 863

13 168

2 208

1 720

4 097

5 143

0,9

0,7

1,6

2,1

20-24

5 859

8 420

14 279

4 129

5 786

1 730

2 634

1,7

2,3

0,7

1,1

25-29

6 404

7 930

14 334

5 162

6 421

1 242

1 509

2,1

2,6

0,5

0,6

30-34

7 836

9 158

16 994

6 663

7 911

1 173

1 247

2,7

3,2

0,5

0,5

35-39

6 793

7 637

14 430

5 864

6 761

929

876

2,4

2,7

0,4

0,4

40-44

6 330

7 003

13 333

5 644

6 287

686

716

2,3

2,5

0,3

0,3

45-49

6 963

7 058

14 021

6 286

6 375

677

683

2,5

2,6

0,3

0,3

50-54

7 634

7 977

15 611

6 818

7 252

816

725

2,7

2,9

0,3

0,3

55-59

8 301

8 791

17 092

7 239

7 833

1 062

958

2,9

3,1

0,4

0,4

60-64

7 722

8 037

15 759

5 564

5 981

2 158

2 056

2,2

2,4

0,9

0,8

65-69

7 824

7 976

15 800

2 366

2 849

5 458

5 127

0,9

1,1

2,2

2,1

70-74

7 669

7 695

15 364

1 076

1 835

6 593

5 860

0,4

0,7

2,6

2,4

75-79

7 100

6 797

13 897

 

 

7 100

6 797

0,0

0,0

2,8

2,7

80-84

4 925

4 133

9 058

 

 

4 925

4 133

0,0

0,0

2,0

1,7

85-89

3 109

2 143

5 252

 

 

3 109

2 143

0,0

0,0

1,2

0,9

90-94

1 465

755

2 220

 

 

1 465

755

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

294

115

409

 

 

294

115

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

32

7

39

 

 

32

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

121 073

128 104

249 177

59 019

67 011

62 054

61 093

23,7

26,9

24,9

24,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta