Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2020 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arjeplog

20,8

75,9

84,9

89,9

85,8

77,9

33,9

84,0

Arvidsjaur

25,7

77,5

80,7

87,2

87,8

76,9

30,1

82,7

Boden

28,5

72,1

82,0

87,2

87,7

77,2

25,2

83,4

Gällivare

32,7

82,3

87,8

90,3

90,5

81,0

26,7

87,0

Haparanda

21,6

60,4

71,0

73,2

76,9

65,0

18,5

71,0

Jokkmokk

23,6

76,1

82,7

87,3

88,9

80,6

34,5

84,5

Kalix

31,3

70,1

80,5

84,5

88,4

76,2

23,3

82,2

Kiruna

29,8

75,7

84,0

88,6

92,2

82,7

27,6

86,7

Luleå

25,5

53,3

77,3

87,2

88,7

79,3

24,2

82,9

Pajala

30,1

74,2

80,4

87,5

87,1

80,6

36,7

83,4

Piteå

27,7

70,5

81,8

87,9

89,0

78,0

22,8

84,1

Älvsbyn

22,9

64,1

80,5

85,6

85,0

76,0

24,8

81,6

Överkalix

23,6

76,8

85,0

83,7

88,8

79,1

25,9

83,5

Övertorneå

24,7

66,3

79,9

79,4

85,1

75,2

33,7

79,5

Norrbottens län

27,2

64,7

80,5

86,9

88,4

78,3

25,4

83,3

Riket

24,9

59,4

77,0

82,7

85,2

76,7

24,3

80,4

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arjeplog

20,4

75,6

84,8

91,6

88,2

78,4

28,0

85,0

Arvidsjaur

27,0

72,8

80,2

88,1

86,5

76,3

22,3

82,3

Boden

35,0

72,6

81,4

85,7

87,2

76,1

20,1

82,4

Gällivare

36,1

82,7

86,5

89,2

90,0

81,2

21,7

86,3

Haparanda

24,3

61,9

68,8

76,3

82,3

69,7

13,6

74,2

Jokkmokk

30,8

76,5

82,7

86,1

87,8

82,2

26,3

84,5

Kalix

36,4

69,0

79,2

85,6

89,3

75,6

16,9

82,2

Kiruna

35,3

77,0

81,0

87,1

91,9

82,4

23,4

85,5

Luleå

32,3

58,6

78,4

86,9

88,1

78,3

19,6

82,8

Pajala

32,5

70,8

75,2

85,0

87,7

80,1

29,7

81,8

Piteå

34,4

70,0

80,1

86,6

87,2

74,2

17,4

81,9

Älvsbyn

24,2

67,8

75,3

85,5

83,8

76,4

16,4

80,1

Överkalix

30,2

76,0

86,1

80,6

88,6

77,4

15,4

82,4

Övertorneå

30,7

60,9

85,5

78,9

85,6

74,4

23,6

80,2

Norrbottens län

32,9

66,9

79,9

86,3

88,0

77,3

19,8

82,7

Riket

28,6

59,9

75,3

81,4

84,8

76,0

19,8

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arjeplog

21,2

76,1

84,9

88,6

83,5

77,4

38,7

83,0

Arvidsjaur

24,3

80,3

81,1

86,4

89,1

77,5

37,6

83,1

Boden

21,8

71,7

82,5

88,6

88,3

78,3

30,5

84,2

Gällivare

29,7

82,0

88,9

91,2

91,0

80,7

31,0

87,6

Haparanda

19,1

59,5

72,6

70,4

71,8

60,3

23,0

68,2

Jokkmokk

17,2

75,8

82,7

88,5

89,9

79,0

41,6

84,5

Kalix

26,5

70,9

81,6

83,6

87,6

76,8

29,7

82,2

Kiruna

24,9

74,9

86,5

89,9

92,6

82,9

31,6

87,7

Luleå

19,4

49,7

76,4

87,5

89,2

80,4

29,2

83,0

Pajala

27,5

76,2

84,6

89,5

86,5

81,0

42,0

84,7

Piteå

21,7

70,8

83,3

89,1

90,8

81,8

28,3

86,2

Älvsbyn

21,9

61,6

85,1

85,6

86,2

75,7

32,2

82,9

Överkalix

18,6

77,2

84,2

86,6

88,9

80,8

34,3

84,5

Övertorneå

17,1

69,1

75,7

79,9

84,7

75,9

41,5

78,9

Norrbottens län

21,9

63,1

81,1

87,5

88,8

79,2

30,9

83,9

Riket

21,4

58,9

78,6

84,0

85,6

77,4

29,0

81,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta