Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2021 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arjeplog

39,2

78,1

86,2

91,6

88,8

79,9

36,3

86,0

Arvidsjaur

30,3

75,6

82,9

89,7

87,7

75,3

28,7

83,3

Boden

30,0

73,3

81,8

88,1

87,8

77,7

27,2

83,6

Gällivare

36,1

83,2

88,7

90,8

90,5

81,8

28,2

87,6

Haparanda

23,3

65,4

71,8

74,5

78,3

67,9

20,3

72,8

Jokkmokk

35,3

76,0

86,7

84,8

89,9

81,4

36,9

85,4

Kalix

35,4

72,1

82,9

84,7

88,2

77,7

25,4

83,1

Kiruna

36,8

78,4

85,2

89,7

92,5

82,1

30,0

87,1

Luleå

28,6

54,0

78,2

87,1

89,2

80,5

25,5

83,6

Pajala

38,1

75,6

82,2

87,5

88,7

79,7

37,2

83,9

Piteå

29,9

72,0

82,3

87,9

89,5

79,1

23,9

84,7

Älvsbyn

27,9

67,7

81,3

84,9

86,3

76,4

24,5

82,0

Överkalix

38,1

82,0

85,5

87,8

87,9

75,2

29,5

82,8

Övertorneå

25,0

72,4

80,4

81,0

85,3

75,3

34,4

79,9

Norrbottens län

30,9

65,9

81,4

87,3

88,8

79,0

26,9

83,9

Riket

28,6

62,7

78,4

83,6

86,0

77,7

25,8

81,4

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arjeplog

44,2

66,7

88,6

90,6

89,0

77,6

34,1

85,8

Arvidsjaur

32,3

70,4

81,8

88,9

88,6

74,2

23,6

82,7

Boden

34,3

73,4

81,3

85,8

86,9

76,4

22,8

82,4

Gällivare

41,4

82,6

87,1

89,8

89,9

81,6

23,5

86,7

Haparanda

26,8

68,2

69,5

77,5

82,5

73,3

16,9

75,9

Jokkmokk

46,8

69,3

87,9

82,2

90,0

80,4

30,4

84,9

Kalix

37,6

70,2

81,6

83,5

88,9

77,3

20,1

82,8

Kiruna

41,0

77,8

83,0

87,0

92,8

83,2

27,4

86,4

Luleå

34,9

58,1

78,5

87,1

89,0

79,9

21,6

83,5

Pajala

46,5

74,0

76,8

85,6

89,2

80,2

31,1

82,7

Piteå

37,2

69,5

80,3

86,4

88,0

75,7

19,0

82,6

Älvsbyn

29,7

63,9

77,3

83,2

85,4

75,9

18,3

80,3

Överkalix

40,4

79,2

84,6

88,3

88,7

70,7

20,4

81,0

Övertorneå

27,2

69,6

82,9

82,3

85,6

74,8

25,1

80,5

Norrbottens län

36,3

66,8

80,5

86,3

88,6

78,3

22,2

83,3

Riket

33,1

62,2

76,5

82,3

85,6

77,1

21,7

80,3

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arjeplog

34,0

84,8

84,2

92,5

88,5

81,7

38,2

86,2

Arvidsjaur

27,9

78,5

83,7

90,4

86,8

76,4

33,5

83,8

Boden

25,5

73,3

82,3

90,2

88,7

79,0

31,7

84,7

Gällivare

31,3

83,7

90,1

91,6

91,1

82,0

32,4

88,4

Haparanda

20,0

63,7

73,4

71,8

74,4

62,6

23,4

70,0

Jokkmokk

25,8

79,8

85,5

87,0

89,8

82,4

42,7

85,9

Kalix

33,5

73,7

83,9

85,7

87,6

78,1

30,8

83,5

Kiruna

33,2

78,8

86,9

92,2

92,3

81,2

32,5

87,8

Luleå

22,7

51,3

77,9

87,2

89,4

81,2

29,8

83,6

Pajala

28,8

76,6

86,6

88,9

88,2

79,3

41,9

85,0

Piteå

23,5

74,0

84,1

89,3

91,0

82,3

29,1

86,6

Älvsbyn

26,4

70,2

85,0

86,4

87,2

77,0

29,9

83,6

Överkalix

36,4

83,5

86,2

87,3

87,1

79,8

37,4

84,5

Övertorneå

22,4

74,3

78,4

79,9

85,1

75,8

41,8

79,5

Norrbottens län

25,9

65,4

82,2

88,1

89,1

79,8

31,6

84,6

Riket

24,4

63,2

80,2

84,9

86,4

78,3

30,0

82,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta