Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Norrbottens län till övriga län i riket 2020. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 584 919 1 503
Norrbottens län 382 756 1 138
Värmlands län 74 193 267
Västra Götalands län 21 181 202
Uppsala län 41 142 183
Västmanlands län 47 132 179
Jämtlands län 57 122 179
Östergötlands län 28 123 151
Hallands län 33 94 127
Västernorrlands län 14 89 103
Gävleborgs län 30 63 93
Västerbottens län 23 38 61
Dalarnas län 6 42 48
Södermanlands län 16 20 36
Örebro län 6 25 31
Jönköpings län 9 21 30
Skåne län 4 19 23
Kronobergs län 6 9 15
Gotlands län 7 5 12
Kalmar län 1 9 10
Totalt 1 389 3 002 4 391

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta