Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2022-01-13
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2021. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arjeplog

15

2,6

24

3,4

Arvidsjaur

46

3,2

68

4,2

Boden

193

2,9

277

3,8

Gällivare

61

1,5

87

1,8

Haparanda

62

3,3

103

5,2

Jokkmokk

24

2,1

31

2,5

Kalix

74

2,1

134

3,4

Kiruna

117

2,1

109

1,7

Luleå

499

2,6

633

3,1

Pajala

21

1,9

36

2,6

Piteå

266

2,7

300

2,7

Älvsbyn

59

3,4

75

3,7

Överkalix

15

2,3

28

3,6

Övertorneå

15

1,9

28

2,9

Norrbottens län

1 468

2,5

1 932

3,0

Riket

91 179

3,6

103 590

4,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2012-2021. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arjeplog

2,9

3,4

3,2

2,2

2,0

2,0

2,4

3,3

3,3

2,6

Arvidsjaur

3,8

4,1

4,6

3,6

3,5

4,1

3,3

3,7

4,6

3,2

Boden

4,2

3,9

3,2

3,7

3,4

3,1

2,8

2,8

3,4

2,9

Gällivare

4,7

3,4

3,0

2,9

2,8

2,6

2,2

1,9

2,2

1,5

Haparanda

5,3

5,1

4,3

4,1

4,2

3,8

4,2

4,0

4,6

3,3

Jokkmokk

4,8

3,9

3,8

3,7

4,0

3,8

2,3

2,0

3,4

2,1

Kalix

4,3

3,9

2,7

3,3

3,0

2,6

2,4

2,3

3,2

2,1

Kiruna

3,0

2,5

2,7

2,9

2,5

2,7

2,5

2,3

2,9

2,1

Luleå

4,4

3,8

3,1

3,0

2,7

2,8

3,2

3,3

3,7

2,6

Pajala

4,2

3,5

3,4

4,7

4,2

4,3

3,4

2,8

2,6

1,9

Piteå

3,6

3,1

2,9

2,5

2,7

3,1

3,0

2,8

2,9

2,7

Älvsbyn

4,8

3,5

3,3

3,5

3,3

3,5

3,3

3,2

3,9

3,4

Överkalix

3,2

3,9

2,8

3,0

3,9

3,0

2,7

3,2

3,4

2,3

Övertorneå

4,5

4,6

3,4

3,5

3,4

3,6

4,0

3,1

3,3

1,9

Norrbottens län

4,1

3,6

3,1

3,1

2,9

3,0

3,0

2,9

3,3

2,5

Riket

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arjeplog

5,1

6,4

4,4

4,9

4,1

3,9

4,4

3,8

4,5

3,4

Arvidsjaur

5,4

5,5

5,1

4,9

5,0

5,0

4,1

4,0

5,0

4,2

Boden

4,6

4,6

4,3

4,8

4,7

4,2

3,5

3,5

4,4

3,8

Gällivare

4,0

3,1

3,0

2,9

3,0

3,1

2,2

1,8

2,5

1,8

Haparanda

7,0

8,5

8,2

8,5

8,8

8,3

7,6

6,2

6,2

5,2

Jokkmokk