Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Nystartade företag // Nystartade företag

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2023-07-14
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge

I Norrbottens län startades 1 604 företag under 2022. Länets nya företag som andel av samtliga nystartade företag i riket under året är 2,2 procent.

Nystartade företag 1997-2022

År Norrbottens län Riket Norrbottens län/ Riket (%)
1997 789 37 040 2,1
1998 719 34 040 2,1
1999 776 35 820 2,2
2000 809 38 745 2,1
2001 757 35 517 2,1
2002 771 37 348 2,1
2003 743 36 413 2,0
2004 854 41 792 2,0
2005 857 43 932 2,0
2006 906 44 386 2,0
2007 1 264 57 194 2,2
2008 1 114 57 801 1,9
2009 1 168 59 597 2,0
2010 1 370 69 855 2,0
2011 1 448 73 709 2,0
2012 1 329 69 216 1,9
2013 1 257 69 242 1,8
2014 1 398 71 668 2,0
2015 1 308 70 135 1,9
2016 1 484 71 825 2,1
2017 1 495 68 887 2,2
2018 1 365 66 750 2,0
2019 1 343 66 892 2,0
2020 1 461 73 687 2,0
2021 1 499 78 685 1,9
2022 1 604 73 182 2,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta