Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2021-09-02
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 32 686
Arvidsjaur 30 913
Boden 30 937
Gällivare 34 553
Haparanda 32 839
Jokkmokk 28 949
Kalix 30 535
Kiruna 28 616
Luleå 22 034
Pajala 41 029
Piteå 25 692
Älvsbyn 32 305
Överkalix 45 211
Övertorneå 37 463
Norrbottens län 32 412
Riket 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 25 010 24 706 25 733 26 772 27 571 28 817 30 376 31 159 32 295 31 557 32 686
Arvidsjaur 28 247 29 880 31 031 29 478 29 493 31 698 32 414 32 774 32 309 30 476 30 913
Boden 22 382 23 520 24 007 25 513 26 109 26 155 26 317 27 577 29 398 29 812 30 937
Gällivare 23 271 24 221 25 060 25 932 27 096 28 228 29 264 30 033 33 061 33 346 34 553
Haparanda 21 699 22 738 23 219 24 809 25 203 27 562 27 719 28 843 29 796 31 232 32 839
Jokkmokk 21 942 23 436 23 971 26 654 26 079 25 536 26 391 27 854 29 686 29 147 28 949
Kalix 20 093 20 326 20 903 23 328 24 905 26 162 26 825 27 929 28 892 29 004 30 535
Kiruna 21 446 22 597 23 891 24 001 25 729 25 840 27 287 28 499 28 551 28 194 28 616
Luleå 16 560 17 040 17 565 18 412 19 181 19 977 20 237 20 895 21 803 21 956 22 034
Pajala 30 052 31 217 32 308 33 696 36 453 37 703 38 295 37 957 39 046 39 372 41 029
Piteå 16 894 17 822 18 825 19 627 19 331 20 804 21 045 21 896 23 262 24 649 25 692
Älvsbyn 24 103 25 735 26 828 28 526 28 901 31 312 30 416 30 190 31 923 33 217 32 305
Överkalix 28 781 31 394 33 705 37 307 38 962 39 826 39 182 39 536 42 525 42 619 45 211
Övertorneå 25 711 28 095 29 111 31 159 32 296 34 605 35 384 36 534 35 562 36 912 37 463
Norrbottens län 23 299 24 480 25 440 26 801 27 665 28 873 29 368 30 120 31 293 31 535 32 412
Riket 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 99 103 107 110 115 121 125 129 126 131
Arvidsjaur 100 106 110 104 104 112 115 116 114 108 109
Boden 100 105 107 114 117 117 118 123 131 133 138
Gällivare 100 104 108 111 116 121 126 129 142 143 148
Haparanda 100 105 107 114 116 127 128 133 137 144 151
Jokkmokk 100 107 109 121 119 116 120 127 135 133 132
Kalix 100 101 104 116 124 130 134 139 144 144 152
Kiruna 100 105 111 112 120 120 127 133 133 131 133
Luleå 100 103 106 111 116 121 122 126 132 133 133
Pajala 100 104 108 112 121 125 127 126 130 131 137
Piteå 100 105 111 116 114 123 125 130 138 146 152
Älvsbyn 100 107 111 118 120 130 126 125 132 138 134
Överkalix 100 109 117 130 135 138 136 137 148 148 157
Övertorneå 100 109 113 121 126 135 138 142 138 144 146
Norrbottens län 100 105 109 115 119 124 126 129 134 135 139
Riket 100 103 107 110 112 116 119 123 127 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta