Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Infrastruktur

Infrastruktur

Senast uppdaterad 2020-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2019

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 8 706
Arvidsjaur .
Boden 5 256
Gällivare 7 396
Haparanda 4 886
Jokkmokk 10 588
Kalix 4 927
Kiruna 8 522
Luleå 5 379
Pajala 5 433
Piteå 5 312
Älvsbyn 6 465
Överkalix 8 027
Övertorneå 8 177
Norrbottens län 6 852
Riket 5 011
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2009-2019. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 8 002 9 194 9 193 8 950 8 787 9 066 8 586 8 895 9 231 9 659 8 706
Arvidsjaur 5 030 5 936 6 265 6 699 8 057 7 656 7 677 7 736 9 449 7 893 .
Boden 5 110 5 119 5 302 5 608 4 493 5 362 5 771 5 573 5 069 5 420 5 256
Gällivare 5 828 6 773 7 431 7 316 7 593 7 626 7 202 7 045 6 809 7 237 7 396
Haparanda 3 797 4 019 4 036 4 488 4 835 4 419 4 411 4 164 4 468 4 630 4 886
Jokkmokk 7 578 7 592 8 530 10 327 10 248 10 178 9 309 9 147 9 796 11 937 10 588
Kalix 4 489 4 679 4 582 4 542 4 190 4 297 4 205 5 561 4 581 4 509 4 927
Kiruna 5 169 5 168 4 877 5 588 3 619 5 238 5 476 4 782 5 110 7 355 8 522
Luleå 4 873 4 950 4 951 5 262 5 324 5 385 5 566 5 701 5 493 5 851 5 379
Pajala 3 952 4 206 3 930 4 754 4 673 4 779 4 578 4 842 4 713 5 048 5 433
Piteå 4 484 4 601 4 662 4 953 5 035 4 912 5 377 5 496 4 917 5 126 5 312
Älvsbyn 4 809 5 350 5 929 5 630 5 546 5 454 5 212 5 250 6 073 5 752 6 465
Överkalix 5 284 6 146 5 461 5 786 5 930 6 300 5 904 6 812 6 871 7 238 8 027
Övertorneå 4 940 5 174 5 027 5 393 5 526 5 318 5 576 5 885 6 574 7 818 8 177
Norrbottens län 5 239 5 636 5 727 6 093 5 990 6 142 6 061 6 206 6 368 6 819 6 852
Riket 3 839 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 011
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2009-2019. Index år 2009=100.

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 100 115 115 112 110 113 107 111 115 121 109
Arvidsjaur 100 118 125 133 160 152 153 154 188 157 .
Boden 100 100 104 110 88 105 113 109 99 106 103
Gällivare 100 116 128 126 130 131 124 121 117 124 127
Haparanda 100 106 106 118 127 116 116 110 118 122 129
Jokkmokk 100 100 113 136 135 134 123 121 129 158 140
Kalix 100 104 102 101 93 96 94 124 102 100 110
Kiruna 100 100 94 108 70 101 106 93 99 142 165
Luleå 100 102 102 108 109 111 114 117 113 120 110
Pajala 100 106 99 120 118 121 116 123 119 128 137
Piteå 100 103 104 110 112 110 120 123 110 114 118
Älvsbyn 100 111 123 117 115 113 108 109 126 120 134
Överkalix 100 116 103 110 112 119 112 129 130 137 152
Övertorneå 100 105 102 109 112 108 113 119 133 158 166
Norrbottens län 100 108 109 116 114 117 116 118 122 130 131
Riket 100 105 108 112 111 114 114 118 122 127 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta