Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Infrastruktur

Infrastruktur

Senast uppdaterad 2021-09-02
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 10 200
Arvidsjaur 9 777
Boden 5 535
Gällivare 7 682
Haparanda 5 243
Jokkmokk 10 180
Kalix 5 433
Kiruna 7 849
Luleå 5 216
Pajala 5 211
Piteå 5 556
Älvsbyn 6 800
Överkalix 8 446
Övertorneå 7 543
Norrbottens län 7 191
Riket 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 9 194 9 193 8 950 8 787 9 066 8 586 8 895 9 231 9 659 8 706 10 200
Arvidsjaur 5 936 6 265 6 699 8 057 7 656 7 677 7 736 9 449 7 893 8 472 9 777
Boden 5 119 5 302 5 608 4 493 5 362 5 771 5 573 5 069 5 420 5 256 5 535
Gällivare 6 773 7 431 7 316 7 593 7 626 7 202 7 045 6 809 7 237 7 396 7 682
Haparanda 4 019 4 036 4 488 4 835 4 419 4 411 4 164 4 468 4 630 4 886 5 243
Jokkmokk 7 592 8 530 10 327 10 248 10 178 9 309 9 147 9 796 11 937 10 588 10 180
Kalix 4 679 4 582 4 542 4 190 4 297 4 205 5 561 4 581 4 509 4 927 5 433
Kiruna 5 168 4 877 5 588 3 619 5 238 5 476 4 782 5 110 7 355 8 522 7 849
Luleå 4 950 4 951 5 262 5 324 5 385 5 566 5 701 5 493 5 851 5 381 5 216
Pajala 4 206 3 930 4 754 4 673 4 779 4 578 4 842 4 713 5 048 5 433 5 211
Piteå 4 601 4 662 4 953 5 035 4 912 5 377 5 496 4 917 5 126 5 312 5 556
Älvsbyn 5 350 5 929 5 630 5 546 5 454 5 212 5 250 6 073 5 752 6 465 6 800
Överkalix 6 146 5 461 5 786 5 930 6 300 5 904 6 812 6 871 7 238 8 027 8 446
Övertorneå 5 174 5 027 5 393 5 526 5 318 5 576 5 885 6 574 7 818 8 177 7 543
Norrbottens län 5 636 5 727 6 093 5 990 6 142 6 061 6 206 6 368 6 819 6 968 7 191
Riket 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 100 97 96 99 93 97 100 105 95 111
Arvidsjaur 100 106 113 136 129 129 130 159 133 143 165
Boden 100 104 110 88 105 113 109 99 106 103 108
Gällivare 100 110 108 112 113 106 104 101 107 109 113
Haparanda 100 100 112 120 110 110 104 111 115 122 130
Jokkmokk 100 112 136 135 134 123 120 129 157 139 134
Kalix 100 98 97 90 92 90 119 98 96 105 116
Kiruna 100 94 108 70 101 106 93 99 142 165 152
Luleå 100 100 106 108 109 112 115 111 118 109 105
Pajala 100 93 113 111 114 109 115 112 120 129 124
Piteå 100 101 108 109 107 117 119 107 111 115 121
Älvsbyn 100 111 105 104 102 97 98 114 108 121 127
Överkalix 100 89 94 96 103 96 111 112 118 131 137
Övertorneå 100 97 104 107 103 108 114 127 151 158 146
Norrbottens län 100 102 108 106 109 108 110 113 121 124 128
Riket 100 103 106 106 108 108 112 116 120 124 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta