Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2020-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2019

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 1 745
Arvidsjaur .
Boden 2 539
Gällivare 2 261
Haparanda 3 098
Jokkmokk 1 605
Kalix 2 811
Kiruna 2 154
Luleå 2 780
Pajala 1 236
Piteå 2 135
Älvsbyn 2 135
Överkalix 2 815
Övertorneå 1 385
Norrbottens län 2 208
Riket 1 771
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2009-2019. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 2 536 2 533 2 087 2 086 2 252 2 162 2 196 2 315 2 356 2 304 1 745
Arvidsjaur 1 550 1 549 1 726 1 767 1 610 1 595 1 519 1 565 1 156 1 895 .
Boden 2 247 2 461 2 485 2 691 2 878 2 779 2 713 2 573 2 588 2 597 2 539
Gällivare 1 587 1 733 1 768 1 864 1 678 1 885 2 284 2 208 2 521 2 268 2 261
Haparanda 2 377 2 408 2 341 2 596 2 644 2 775 2 770 2 715 2 942 2 998 3 098
Jokkmokk 1 328 1 350 1 465 1 570 1 107 1 023 1 668 1 304 1 550 1 569 1 605
Kalix 2 141 2 314 2 293 2 606 2 344 2 371 2 466 2 532 2 547 2 387 2 811
Kiruna 1 261 1 210 1 904 1 333 2 084 2 460 1 920 1 938 2 020 2 067 2 154
Luleå 2 203 2 395 2 431 2 488 2 561 2 660 2 689 2 444 2 520 2 828 2 780
Pajala 1 448 1 312 1 322 1 652 1 752 1 678 1 618 1 677 1 552 1 328 1 236
Piteå 1 640 1 706 1 767 1 757 1 779 1 780 1 808 1 979 2 047 2 099 2 135
Älvsbyn 1 632 1 733 1 521 1 283 2 217 2 602 2 131 2 163 1 946 2 164 2 135
Överkalix 2 144 2 170 2 056 2 362 2 208 2 284 2 368 2 391 2 369 2 786 2 815
Övertorneå 1 828 1 927 2 028 2 225 2 225 2 089 2 274 1 823 1 541 1 656 1 385
Norrbottens län 1 852 1 914 1 942 2 020 2 096 2 153 2 173 2 116 2 118 2 211 2 208
Riket 1 302 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 771
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2009-2019. Index år 2009=100.

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 100 100 82 82 89 85 87 91 93 91 69
Arvidsjaur 100 100 111 114 104 103 98 101 75 122 .
Boden 100 110 111 120 128 124 121 115 115 116 113
Gällivare 100 109 111 117 106 119 144 139 159 143 142
Haparanda 100 101 98 109 111 117 117 114 124 126 130
Jokkmokk 100 102 110 118 83 77 126 98 117 118 121
Kalix 100 108 107 122 109 111 115 118 119 112 131
Kiruna 100 96 151 106 165 195 152 154 160 164 171
Luleå 100 109 110 113 116 121 122 111 114 128 126
Pajala 100 91 91 114 121 116 112 116 107 92 85
Piteå 100 104 108 107 108 109 110 121 125 128 130
Älvsbyn 100 106 93 79 136 159 131 133 119 133 131
Överkalix 100 101 96 110 103 107 110 112 111 130 131
Övertorneå 100 105 111 122 122 114 124 100 84 91 76
Norrbottens län 100 103 105 109 113 116 117 114 114 119 119
Riket 100 105 109 114 115 118 122 127 130 134 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta