Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-02
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 1 661
Arvidsjaur 2 101
Boden 2 705
Gällivare 2 466
Haparanda 3 309
Jokkmokk 1 605
Kalix 2 443
Kiruna 2 149
Luleå 2 106
Pajala 1 424
Piteå 2 064
Älvsbyn 2 084
Överkalix 2 659
Övertorneå 2 184
Norrbottens län 2 211
Riket 1 799
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 2 533 2 087 2 086 2 252 2 162 2 196 2 315 2 356 2 304 1 745 1 661
Arvidsjaur 1 549 1 726 1 767 1 610 1 595 1 519 1 565 1 156 1 895 1 903 2 101
Boden 2 461 2 485 2 691 2 878 2 779 2 713 2 573 2 588 2 597 2 539 2 705
Gällivare 1 733 1 768 1 864 1 678 1 885 2 284 2 208 2 521 2 268 2 261 2 466
Haparanda 2 408 2 341 2 596 2 644 2 775 2 770 2 715 2 942 2 998 3 098 3 309
Jokkmokk 1 350 1 465 1 570 1 107 1 023 1 668 1 304 1 550 1 569 1 605 1 605
Kalix 2 314 2 293 2 606 2 344 2 371 2 466 2 532 2 547 2 387 2 811 2 443
Kiruna 1 210 1 904 1 333 2 084 2 460 1 920 1 938 2 020 2 067 2 154 2 149
Luleå 2 395 2 431 2 488 2 561 2 660 2 689 2 444 2 520 2 828 2 782 2 106
Pajala 1 312 1 322 1 652 1 752 1 678 1 618 1 677 1 552 1 328 1 236 1 424
Piteå 1 706 1 767 1 757 1 779 1 780 1 808 1 979 2 047 2 099 2 135 2 064
Älvsbyn 1 733 1 521 1 283 2 217 2 602 2 131 2 163 1 946 2 164 2 135 2 084
Överkalix 2 170 2 056 2 362 2 208 2 284 2 368 2 391 2 369 2 786 2 815 2 659
Övertorneå 1 927 2 028 2 225 2 225 2 089 2 274 1 823 1 541 1 656 1 385 2 184
Norrbottens län 1 914 1 942 2 020 2 096 2 153 2 173 2 116 2 118 2 211 2 186 2 211
Riket 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 799
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 82 82 89 85 87 91 93 91 69 66
Arvidsjaur 100 111 114 104 103 98 101 75 122 123 136
Boden 100 101 109 117 113 110 105 105 106 103 110
Gällivare 100 102 108 97 109 132 127 145 131 130 142
Haparanda 100 97 108 110 115 115 113 122 125 129 137
Jokkmokk 100 109 116 82 76 124 97 115 116 119 119
Kalix 100 99 113 101 102 107 109 110 103 121 106
Kiruna 100 157 110 172 203 159 160 167 171 178 178
Luleå 100 102 104 107 111 112 102 105 118 116 88
Pajala 100 101 126 134 128 123 128 118 101 94 109
Piteå 100 104 103 104 104 106 116 120 123 125 121
Älvsbyn 100 88 74 128 150 123 125 112 125 123 120
Överkalix 100 95 109 102 105 109 110 109 128 130 123
Övertorneå 100 105 115 115 108 118 95 80 86 72 113
Norrbottens län 100 101 106 110 112 114 111 111 115 114 116
Riket 100 104 108 110 113 116 121 124 128 129 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta