Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2021-09-02
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 3 222
Arvidsjaur 6 228
Boden 4 569
Gällivare 3 435
Haparanda 5 749
Jokkmokk 7 713
Kalix 4 546
Kiruna 3 869
Luleå 3 836
Pajala 2 695
Piteå 3 588
Älvsbyn 5 778
Överkalix 3 544
Övertorneå 3 862
Norrbottens län 4 474
Riket 4 682
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 1 864 2 585 2 697 2 435 2 482 3 442 1 896 4 632 3 924 2 410 3 222
Arvidsjaur 2 353 2 207 2 846 3 144 4 063 3 910 3 887 4 746 4 347 5 148 6 228
Boden 3 236 3 900 3 961 3 405 3 428 3 666 4 213 4 458 4 426 4 583 4 569
Gällivare 2 252 2 154 1 923 2 090 2 103 2 310 2 550 2 445 2 462 2 519 3 435
Haparanda 2 694 3 182 3 399 3 080 3 185 4 002 4 794 4 681 4 785 5 551 5 749
Jokkmokk 1 254 1 617 1 489 1 588 1 926 3 857 4 567 3 838 5 439 6 912 7 713
Kalix 2 778 3 428 3 770 3 817 3 930 3 641 3 594 4 045 4 312 4 763 4 546
Kiruna 1 960 2 382 2 536 2 532 2 205 2 387 2 429 2 703 2 887 3 126 3 869
Luleå 3 283 3 401 3 671 3 797 3 572 3 664 3 836 3 711 3 945 4 101 3 836
Pajala 1 990 1 683 2 157 2 122 1 914 2 455 2 819 3 046 3 864 3 085 2 695
Piteå 2 629 2 806 2 959 2 865 2 724 2 926 2 870 3 378 3 529 3 546 3 588
Älvsbyn 2 836 3 393 3 735 4 066 3 409 3 637 3 744 4 552 4 571 5 902 5 778
Överkalix 1 009 1 063 1 461 1 681 1 399 1 445 1 735 1 710 2 886 3 564 3 544
Övertorneå 2 501 2 607 3 630 4 714 3 168 3 199 3 157 2 900 3 582 4 130 3 862
Norrbottens län 2 331 2 601 2 874 2 953 2 822 3 182 3 292 3 632 3 926 4 239 4 474
Riket 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 139 145 131 133 185 102 249 211 129 173
Arvidsjaur 100 94 121 134 173 166 165 202 185 219 265
Boden 100 121 122 105 106 113 130 138 137 142 141
Gällivare 100 96 85 93 93 103 113 109 109 112 153
Haparanda 100 118 126 114 118 149 178 174 178 206 213
Jokkmokk 100 129 119 127 154 308 364 306 434 551 615
Kalix 100 123 136 137 141 131 129 146 155 171 164
Kiruna 100 122 129 129 113 122 124 138 147 159 197
Luleå 100 104 112 116 109 112 117 113 120 125 117
Pajala 100 85 108 107 96 123 142 153 194 155 135
Piteå 100 107 113 109 104 111 109 128 134 135 136
Älvsbyn 100 120 132 143 120 128 132 161 161 208 204
Överkalix 100 105 145 167 139 143 172 169 286 353 351
Övertorneå 100 104 145 188 127 128 126 116 143 165 154
Norrbottens län 100 112 123 127 121 137 141 156 168 182 192
Riket 100 104 110 114 118 123 128 135 143 151 156

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta