Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2020-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2019

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 2 410
Arvidsjaur .
Boden 4 583
Gällivare 2 519
Haparanda 5 551
Jokkmokk 6 912
Kalix 4 763
Kiruna 3 126
Luleå 4 126
Pajala 3 085
Piteå 3 546
Älvsbyn 5 902
Överkalix 3 564
Övertorneå 4 130
Norrbottens län 4 171
Riket 4 498
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2009-2019. Kronor per invånare

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 1 649 1 864 2 585 2 697 2 435 2 482 3 442 1 896 4 632 3 923 2 410
Arvidsjaur 2 189 2 353 2 207 2 846 3 144 4 063 3 910 3 887 4 746 4 348 .
Boden 3 101 3 236 3 900 3 961 3 405 3 428 3 666 4 213 4 458 4 426 4 583
Gällivare 2 675 2 252 2 154 1 923 2 090 2 103 2 310 2 550 2 445 2 462 2 519
Haparanda 2 115 2 694 3 182 3 399 3 080 3 185 4 002 4 794 4 681 4 785 5 551
Jokkmokk 1 017 1 254 1 617 1 489 1 588 1 926 3 857 4 567 3 838 5 439 6 912
Kalix 3 201 2 778 3 428 3 770 3 817 3 930 3 641 3 594 4 045 4 312 4 763
Kiruna 2 173 1 960 2 382 2 536 2 532 2 205 2 387 2 429 2 703 2 887 3 126
Luleå 2 918 3 283 3 401 3 671 3 797 3 572 3 664 3 836 3 711 3 945 4 126
Pajala 2 035 1 990 1 683 2 157 2 122 1 914 2 455 2 819 3 046 3 864 3 085
Piteå 2 470 2 629 2 806 2 959 2 865 2 724 2 926 2 870 3 378 3 529 3 546
Älvsbyn 2 476 2 836 3 393 3 735 4 066 3 409 3 637 3 744 4 552 4 571 5 902
Överkalix 942 1 009 1 063 1 461 1 681 1 399 1 445 1 735 1 710 2 886 3 564
Övertorneå 2 405 2 501 2 607 3 630 4 714 3 168 3 199 3 157 2 900 3 582 4 130
Norrbottens län 2 240 2 331 2 601 2 874 2 953 2 822 3 182 3 292 3 632 3 926 4 171
Riket 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 498
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 100 113 157 164 148 151 209 115 281 238 146
Arvidsjaur 100 107 101 130 144 186 179 178 217 199 .
Boden 100 104 126 128 110 111 118 136 144 143 148
Gällivare 100 84 81 72 78 79 86 95 91 92 94
Haparanda 100 127 150 161 146 151 189 227 221 226 262
Jokkmokk 100 123 159 146 156 189 379 449 377 535 680
Kalix 100 87 107 118 119 123 114 112 126 135 149
Kiruna 100 90 110 117 117 101 110 112 124 133 144
Luleå 100 113 117 126 130 122 126 131 127 135 141
Pajala 100 98 83 106 104 94 121 139 150 190 152
Piteå 100 106 114 120 116 110 118 116 137 143 144
Älvsbyn 100 115 137 151 164 138 147 151 184 185 238
Överkalix 100 107 113 155 178 149 153 184 182 306 378
Övertorneå 100 104 108 151 196 132 133 131 121 149 172
Norrbottens län 100 104 116 128 132 126 142 147 162 175 186
Riket 100 105 109 115 119 123 129 134 141 150 157

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta