Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Barnomsorg

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2020-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2019. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arjeplog 200 632
Arvidsjaur .
Boden 154 598
Gällivare 145 939
Haparanda 126 170
Jokkmokk 165 111
Kalix 149 555
Kiruna 170 382
Luleå 161 689
Pajala 190 848
Piteå 149 067
Älvsbyn 155 589
Överkalix 144 954
Övertorneå 181 663
Norrbottens län 161 246
Riket 154 504
Kommunala kostnader för förskola 2009-2019. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 101 266 106 717 131 051 131 222 129 092 135 152 130 957 134 037 143 262 200 526 200 632
Arvidsjaur 96 005 122 359 129 381 121 789 131 845 140 354 145 320 148 408 163 469 160 013 .
Boden 125 153 122 266 124 540 124 268 121 504 129 607 131 662 132 886 138 019 152 004 154 598
Gällivare 108 210 115 391 120 838 117 657 116 769 124 108 146 779 140 926 137 900 140 672 145 939
Haparanda 127 729 127 034 126 032 132 331 136 853 131 536 131 380 138 417 124 157 140 411 126 170
Jokkmokk 125 456 128 642 153 246 139 735 144 182 140 685 158 328 163 754 149 248 160 026 165 111
Kalix 110 205 116 812 119 262 119 928 124 668 126 754 132 417 135 269 138 621 146 273 149 555
Kiruna 131 181 140 616 130 020 136 399 158 658 150 257 163 945 183 199 173 402 176 544 170 382
Luleå 126 660 125 861 129 908 136 744 142 185 151 580 155 724 158 280 159 040 163 917 161 689
Pajala 141 285 145 656 142 678 151 560 165 972 163 064 162 157 172 887 160 822 173 613 190 848
Piteå 126 826 127 961 131 619 132 592 129 993 132 774 142 035 146 804 147 816 153 130 149 067
Älvsbyn 129 423 133 127 135 942 137 564 140 879 144 302 146 946 147 352 153 393 155 962 155 589
Överkalix 102 660 105 019 126 225 113 023 109 004 137 200 149 923 158 956 159 251 165 913 144 954
Övertorneå 135 487 135 482 164 146 - 139 549 151 588 149 957 164 611 166 934 185 505 181 663
Norrbottens län 120 539 125 210 133 206 130 370 135 082 139 926 146 252 151 842 151 095 162 465 161 246
Riket 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 504
Kommunala kostnader för förskola 2009-2019. Index år 2009=100.

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 100 105 129 130 127 133 129 132 141 198 198
Arvidsjaur 100 127 135 127 137 146 151 155 170 167 .
Boden 100 98 100 99 97 104 105 106 110 121 124
Gällivare 100 107 112 109 108 115 136 130 127 130 135
Haparanda 100 99 99 104 107 103 103 108 97 110 99
Jokkmokk 100 103 122 111 115 112 126 131 119 128 132
Kalix 100 106 108 109 113 115 120 123 126 133 136
Kiruna 100 107 99 104 121 115 125 140 132 135 130
Luleå 100 99 103 108 112 120 123 125 126 129 128
Pajala 100 103 101 107 117 115 115 122 114 123 135
Piteå 100 101 104 105 102 105 112 116 117 121 118
Älvsbyn 100 103 105 106 109 111 114 114 119 121 120
Överkalix 100 102 123 110 106 134 146 155 155 162 141
Övertorneå 100 100 121 . 103 112 111 121 123 137 134
Norrbottens län 100 104 111 108 112 116 121 126 125 135 134
Riket 100 102 107 110 112 117 122 127 132 135 138

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta