Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Barnomsorg

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2021-09-02
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arjeplog 200 780
Arvidsjaur 163 792
Boden 158 157
Gällivare 150 527
Haparanda 143 202
Jokkmokk 166 824
Kalix 129 281
Kiruna 168 934
Luleå 156 824
Pajala 187 916
Piteå 151 549
Älvsbyn 153 126
Överkalix 144 136
Övertorneå 186 821
Norrbottens län 161 562
Riket 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 106 717 131 051 131 222 129 092 135 152 130 957 134 037 143 262 200 526 200 632 200 780
Arvidsjaur 122 359 129 381 121 789 131 845 140 354 145 320 148 408 163 469 160 013 164 839 163 792
Boden 122 266 124 540 124 268 121 504 129 607 131 662 132 886 138 019 152 004 154 598 158 157
Gällivare 115 391 120 838 117 657 116 769 124 108 146 779 140 926 137 900 140 672 145 939 150 527
Haparanda 127 034 126 032 132 331 136 853 131 536 131 380 138 417 124 157 140 411 126 170 143 202
Jokkmokk 128 642 153 246 139 735 144 182 140 685 158 328 163 754 149 248 160 026 165 111 166 824
Kalix 116 812 119 262 119 928 124 668 126 754 132 417 135 269 138 621 146 273 149 555 129 281
Kiruna 140 616 130 020 136 399 158 658 150 257 163 945 183 199 173 402 176 544 170 384 168 934
Luleå 125 861 129 908 136 744 142 185 151 580 155 724 158 280 159 040 163 917 161 781 156 824
Pajala 145 656 142 678 151 560 165 972 163 064 162 157 172 887 160 822 173 613 190 848 187 916
Piteå 127 961 131 619 132 592 129 993 132 774 142 035 146 804 147 816 153 130 149 067 151 549
Älvsbyn 133 127 135 942 137 564 140 879 144 302 146 946 147 352 153 393 155 962 155 589 153 126
Överkalix 105 019 126 225 113 023 109 004 137 200 149 923 158 956 159 251 165 913 144 954 144 136
Övertorneå 135 482 164 146 - 139 549 151 588 149 957 164 611 166 934 185 505 181 663 186 821
Norrbottens län 125 210 133 206 130 370 135 082 139 926 146 252 151 842 151 095 162 465 161 509 161 562
Riket 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 123 123 121 127 123 126 134 188 188 188
Arvidsjaur 100 106 100 108 115 119 121 134 131 135 134
Boden 100 102 102 99 106 108 109 113 124 126 129
Gällivare 100 105 102 101 108 127 122 120 122 126 130
Haparanda 100 99 104 108 104 103 109 98 111 99 113
Jokkmokk 100 119 109 112 109 123 127 116 124 128 130
Kalix 100 102 103 107 109 113 116 119 125 128 111
Kiruna 100 92 97 113 107 117 130 123 126 121 120
Luleå 100 103 109 113 120 124 126 126 130 129 125
Pajala 100 98 104 114 112 111 119 110 119 131 129
Piteå 100 103 104 102 104 111 115 116 120 116 118
Älvsbyn 100 102 103 106 108 110 111 115 117 117 115
Överkalix 100 120 108 104 131 143 151 152 158 138 137
Övertorneå 100 121 . 103 112 111 122 123 137 134 138
Norrbottens län 100 106 104 108 112 117 121 121 130 129 129
Riket 100 104 107 110 114 119 124 129 133 135 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta