Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Barnomsorg

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arjeplog 197 311
Arvidsjaur 183 982
Boden 174 661
Gällivare 156 081
Haparanda 162 472
Jokkmokk 169 730
Kalix 152 157
Kiruna 188 220
Luleå 172 077
Pajala 207 995
Piteå 170 585
Älvsbyn 168 208
Överkalix 152 733
Övertorneå 219 259
Norrbottens län 176 820
Riket 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 131 222 129 092 135 152 130 957 134 037 143 262 200 526 200 632 200 780 186 385 197 311
Arvidsjaur 121 789 131 845 140 354 145 320 148 408 163 469 160 013 164 839 163 792 164 935 183 982
Boden 124 268 121 504 129 607 131 662 132 886 138 019 152 004 154 598 158 157 166 619 174 661
Gällivare 117 657 116 769 124 108 146 779 140 926 137 900 140 672 145 939 150 527 155 884 156 081
Haparanda 132 331 136 853 131 536 131 380 138 417 124 157 140 411 126 170 143 202 156 330 162 472
Jokkmokk 139 735 144 182 140 685 158 328 163 754 149 248 160 026 165 111 166 824 173 580 169 730
Kalix 119 928 124 668 126 754 132 417 135 269 138 621 146 273 149 555 129 281 149 168 152 157
Kiruna 136 399 158 658 150 257 163 945 183 199 173 402 176 544 170 384 168 934 180 124 188 220
Luleå 136 744 142 185 151 580 155 724 158 280 159 040 163 917 161 781 156 842 168 554 172 077
Pajala 151 560 165 972 163 064 162 157 172 887 160 822 173 613 190 848 187 916 205 272 207 995
Piteå 132 592 129 993 132 774 142 035 146 804 147 816 153 130 149 067 151 549 160 100 170 585
Älvsbyn 137 564 140 879 144 302 146 946 147 352 153 393 155 962 155 589 153 126 160 990 168 208
Överkalix 113 023 109 004 137 200 149 923 158 956 159 251 165 913 144 954 144 136 148 607 152 733
Övertorneå - 139 549 151 588 149 957 164 611 166 934 185 505 181 663 186 821 188 535 219 259
Norrbottens län 130 370 135 082 139 926 146 252 151 842 151 095 162 465 161 509 161 563 168 934 176 820
Riket 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 320 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 98 103 100 102 109 153 153 153 142 150
Arvidsjaur 100 108 115 119 122 134 131 135 134 135 151
Boden 100 98 104 106 107 111 122 124 127 134 141
Gällivare 100 99 105 125 120 117 120 124 128 132 133
Haparanda 100 103 99 99 105 94 106 95 108 118 123
Jokkmokk 100 103 101 113 117 107 115 118 119 124 121
Kalix 100 104 106 110 113 116 122 125 108 124 127
Kiruna 100 116 110 120 134 127 129 125 124 132 138
Luleå 100 104 111 114 116 116 120 118 115 123 126
Pajala 100 110 108 107 114 106 115 126 124 135 137
Piteå 100 98 100 107 111 111 115 112 114 121 129
Älvsbyn 100 102 105 107 107 112 113 113 111 117 122
Överkalix 100 96 121 133 141 141 147 128 128 131 135
Övertorneå - 100 109 107 118 120 133 130 134 135 157
Norrbottens län 100 104 107 112 116 116 125 124 124 130 136
Riket 100 102 106 111 116 120 123 126 127 132 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta