Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Grundskola

Grundskola

Senast uppdaterad 2020-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2019. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arjeplog 131 996
Arvidsjaur .
Boden 105 339
Gällivare 132 343
Haparanda 102 596
Jokkmokk 160 093
Kalix 126 439
Kiruna 126 707
Luleå 108 611
Pajala 159 256
Piteå 107 309
Älvsbyn 114 385
Överkalix 150 676
Övertorneå 149 284
Norrbottens län 128 849
Riket 116 891
Kommunala kostnader för grundskolan 2009-2019. Kronor per elev

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 118 393 117 763 128 016 140 577 134 944 134 705 131 545 128 152 118 996 137 348 131 996
Arvidsjaur 102 867 94 746 101 694 115 952 108 414 101 766 105 130 142 932 117 248 118 967 .
Boden 88 357 89 333 87 779 94 754 86 294 89 710 92 724 103 922 106 146 106 168 105 339
Gällivare 95 557 99 369 102 893 108 431 104 599 108 358 118 442 126 397 128 902 129 864 132 343
Haparanda 83 329 88 745 93 384 86 928 84 258 81 933 84 741 88 725 91 051 96 757 102 596
Jokkmokk 103 041 104 815 116 530 121 410 117 214 116 523 129 094 152 512 139 731 146 090 160 093
Kalix 101 073 95 601 94 867 96 171 99 005 98 784 102 922 113 826 111 009 121 524 126 439
Kiruna 95 348 98 804 106 700 108 069 - 134 330 119 048 120 939 128 255 135 464 126 707
Luleå 87 787 88 768 90 082 91 204 93 783 94 121 98 466 104 703 103 636 108 121 108 611
Pajala 110 354 116 153 121 330 130 188 140 112 145 847 147 993 174 050 152 643 150 750 159 256
Piteå 92 303 96 234 93 830 97 193 98 966 105 009 109 619 117 702 111 856 105 804 107 309
Älvsbyn 87 663 89 785 87 913 90 061 99 135 90 286 96 670 109 026 110 055 110 409 114 385
Överkalix 106 654 106 092 100 405 120 124 121 402 131 030 128 061 150 988 154 174 163 324 150 676
Övertorneå 94 609 97 459 111 344 115 209 119 082 114 892 121 052 133 004 138 634 142 765 149 284
Norrbottens län 97 667 98 833 102 626 108 305 108 247 110 521 113 250 126 206 122 310 126 668 128 849
Riket 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 116 891
Kommunala kostnader för grundskolan 2009-2019. Index år 2009=100.

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 100 99 108 119 114 114 111 108 101 116 111
Arvidsjaur 100 92 99 113 105 99 102 139 114 116 .
Boden 100 101 99 107 98 102 105 118 120 120 119
Gällivare 100 104 108 113 109 113 124 132 135 136 138
Haparanda 100 106 112 104 101 98 102 106 109 116 123
Jokkmokk 100 102 113 118 114 113 125 148 136 142 155
Kalix 100 95 94 95 98 98 102 113 110 120 125
Kiruna 100 104 112 113 . 141 125 127 135 142 133
Luleå 100 101 103 104 107 107 112 119 118 123 124
Pajala 100 105 110 118 127 132 134 158 138 137 144
Piteå 100 104 102 105 107 114 119 128 121 115 116
Älvsbyn 100 102 100 103 113 103 110 124 126 126 130
Överkalix 100 99 94 113 114 123 120 142 145 153 141
Övertorneå 100 103 118 122 126 121 128 141 147 151 158
Norrbottens län 100 101 105 111 111 113 116 129 125 130 132
Riket 100 104 107 110 112 114 117 126 125 130 133

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta