Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Gymnasieskola

Gymnasieskola

Senast uppdaterad 2021-09-02
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2020. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Arjeplog 207 011
Arvidsjaur 213 196
Boden 162 174
Gällivare 176 143
Haparanda 158 629
Jokkmokk 176 401
Kalix 170 170
Kiruna 141 058
Luleå 125 038
Pajala 163 782
Piteå 137 248
Älvsbyn 175 419
Överkalix 153 981
Övertorneå 186 071
Norrbottens län 167 594
Riket 137 892
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 136 801 157 739 176 049 185 970 217 857 180 809 215 710 209 412 237 663 202 866 207 011
Arvidsjaur 139 136 179 868 176 995 154 771 141 178 117 188 136 928 160 205 150 197 192 566 213 196
Boden 105 163 102 291 101 453 104 137 126 768 135 597 144 951 151 841 145 933 153 492 162 174
Gällivare 105 248 118 968 135 526 147 575 156 118 156 946 156 889 155 978 155 557 160 127 176 143
Haparanda 91 596 106 809 125 713 131 330 139 120 140 753 133 249 132 303 151 009 148 384 158 629
Jokkmokk 103 448 113 936 114 115 131 847 140 235 138 380 126 807 109 119 137 000 159 375 176 401
Kalix 120 051 126 227 140 289 147 032 152 304 148 871 140 253 153 736 164 329 161 072 170 170
Kiruna 98 378 107 294 105 950 - 94 495 113 423 108 963 139 293 147 155 136 624 141 058
Luleå 96 333 98 244 102 896 106 115 113 497 116 442 119 715 120 310 124 309 127 500 125 038
Pajala 117 909 125 929 134 869 133 688 141 234 150 832 146 404 133 979 156 123 159 304 163 782
Piteå 101 465 105 422 112 826 117 193 125 269 130 084 132 804 139 068 137 661 138 028 137 248
Älvsbyn 121 853 123 612 138 741 126 956 150 446 145 083 161 685 165 671 170 808 173 227 175 419
Överkalix 132 184 135 213 136 572 152 803 154 621 161 765 182 500 171 288 150 491 157 824 153 981
Övertorneå 113 752 121 401 123 383 130 382 135 647 139 063 147 470 144 353 154 098 172 966 186 071
Norrbottens län 113 094 123 068 130 384 136 138 142 056 141 088 146 738 149 040 155 881 160 240 167 594
Riket 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 892
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 115 129 136 159 132 158 153 174 148 151
Arvidsjaur 100 129 127 111 101 84 98 115 108 138 153
Boden 100 97 96 99 121 129 138 144 139 146 154
Gällivare 100 113 129 140 148 149 149 148 148 152 167
Haparanda 100 117 137 143 152 154 145 144 165 162 173
Jokkmokk 100 110 110 127 136 134 123 105 132 154 171
Kalix 100 105 117 122 127 124 117 128 137 134 142
Kiruna 100 109 108 . 96 115 111 142 150 139 143
Luleå 100 102 107 110 118 121 124 125 129 132 130
Pajala 100 107 114 113 120 128 124 114 132 135 139
Piteå 100 104 111 116 123 128 131 137 136 136 135
Älvsbyn 100 101 114 104 123 119 133 136 140 142 144
Överkalix 100 102 103 116 117 122 138 130 114 119 116
Övertorneå 100 107 108 115 119 122 130 127 135 152 164
Norrbottens län 100 109 115 120 126 125 130 132 138 142 148
Riket 100 104 107 112 117 119 125 126 129 132 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta