Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Gymnasieskola

Gymnasieskola

Senast uppdaterad 2020-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2019. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Arjeplog 202 866
Arvidsjaur .
Boden 153 492
Gällivare 160 127
Haparanda 148 384
Jokkmokk 159 375
Kalix 161 072
Kiruna 112 976
Luleå 127 424
Pajala 159 304
Piteå 138 028
Älvsbyn 173 227
Överkalix 157 824
Övertorneå 172 966
Norrbottens län 155 928
Riket 135 489
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2009-2019. Kronor per elev

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 111 058 136 801 157 739 176 049 185 970 217 857 180 809 215 710 209 412 237 663 202 866
Arvidsjaur 119 396 139 136 179 868 176 995 154 771 141 178 117 188 136 928 160 205 150 197 .
Boden 102 578 105 163 102 291 101 453 104 137 126 768 135 597 144 951 151 841 145 933 153 492
Gällivare 98 544 105 248 118 968 135 526 147 575 156 118 156 946 156 889 155 978 155 557 160 127
Haparanda 103 299 91 596 106 809 125 713 131 330 139 120 140 753 133 249 132 303 151 009 148 384
Jokkmokk 106 826 103 448 113 936 114 115 131 847 140 235 138 380 126 807 109 119 137 000 159 375
Kalix 118 332 120 051 126 227 140 289 147 032 152 304 148 871 140 253 153 736 164 329 161 072
Kiruna 93 156 98 378 107 294 105 950 - 94 495 113 423 108 963 139 293 147 155 112 976
Luleå 94 682 96 333 98 244 102 896 106 115 113 497 116 442 119 715 120 310 124 309 127 424
Pajala 114 820 117 909 125 929 134 869 133 688 141 234 150 832 146 404 133 979 156 123 159 304
Piteå 94 376 101 465 105 422 112 826 117 193 125 269 130 084 132 804 139 068 137 661 138 028
Älvsbyn 119 106 121 853 123 612 138 741 126 956 150 446 145 083 161 685 165 671 170 808 173 227
Överkalix 133 329 132 184 135 213 136 572 152 803 154 621 161 765 182 500 171 288 150 491 157 824
Övertorneå 123 105 113 752 121 401 123 383 130 382 135 647 139 063 147 470 144 353 154 098 172 966
Norrbottens län 109 472 113 094 123 068 130 384 136 138 142 056 141 088 146 738 149 040 155 881 155 928
Riket 100 294 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 133 002 135 489
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2009-2019. Index år 2009=100.

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 100 123 142 159 167 196 163 194 189 214 183
Arvidsjaur 100 117 151 148 130 118 98 115 134 126 .
Boden 100 103 100 99 102 124 132 141 148 142 150
Gällivare 100 107 121 138 150 158 159 159 158 158 162
Haparanda 100 89 103 122 127 135 136 129 128 146 144
Jokkmokk 100 97 107 107 123 131 130 119 102 128 149
Kalix 100 101 107 119 124 129 126 119 130 139 136
Kiruna 100 106 115 114 . 101 122 117 150 158 121
Luleå 100 102 104 109 112 120 123 126 127 131 135
Pajala 100 103 110 117 116 123 131 128 117 136 139
Piteå 100 108 112 120 124 133 138 141 147 146 146
Älvsbyn 100 102 104 116 107 126 122 136 139 143 145
Överkalix 100 99 101 102 115 116 121 137 128 113 118
Övertorneå 100 92 99 100 106 110 113 120 117 125 141
Norrbottens län 100 103 112 119 124 130 129 134 136 142 142
Riket 100 103 107 110 115 120 122 128 129 133 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta