Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2024-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under de senaste 25 åren har befolkningstillväxten i länet skett i Luleå kommun med 11,2 procent. De största minskningarna har skett i kommunerna Överkalix och Övertorneå.
Norrbottens län som helhet har minskat sin folkmängd med 4,6
procent under de senaste 25 åren. Genomsnittet för riket är en ökning med 19,2 procent.

Förändring av folkmängden under 25 år, 1998-2023

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1998-2023

1998

2023

Antal        

Procent

Arjeplog

3 517

2 609

-908

-25,8

Arvidsjaur

7 401

6 113

-1 288

-17,4

Boden

29 195

27 943

-1 252

-4,3

Gällivare

20 987

17 330

-3 657

-17,4

Haparanda

10 580

9 177

-1 403

-13,3

Jokkmokk

6 305

4 728

-1 577

-25,0

Kalix

18 408

15 547

-2 861

-15,5

Kiruna

25 148

22 433

-2 715

-10,8

Luleå

71 360

79 352

7 992

11,2

Pajala

7 779

5 871

-1 908

-24,5

Piteå

40 458

42 344

1 886

4,7

Älvsbyn

9 101

7 783

-1 318

-14,5

Överkalix

4 366

3 162

-1 204

-27,6

Övertorneå

5 868

4 088

-1 780

-30,3

Norrbottens län

260 473

248 480

-11 993

-4,6

Riket

8 854 322

10 551 707

1 697 385

19,2

Källa: Statistiska centralbyrån

         
         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta