Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1968-ff

Befolkningsutveckling 1968-ff

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Kalix folkmängd har minskat med 16 procent sedan 1968. Länets folkmängd har minskat med 4 procent.

PDF
Diagram analys
Folkmängd 1968-2023. Antal

År Kalix kommun Norrbottens län
1968 18 435 259 513
1969 18 262 256 346
1970 18 178 255 360
1971 18 227 256 078
1972 18 285 257 332
1973 18 323 259 067
1974 18 415 261 548
1975 18 687 264 386
1976 18 767 266 113
1977 18 771 266 598
1978 19 129 266 329
1979 19 382 266 983
1980 19 599 267 054
1981 19 576 266 589
1982 19 546 265 347
1983 19 528 264 457
1984 19 483 263 684
1985 19 338 262 300
1986 19 213 261 039
1987 19 143 260 833
1988 19 160 261 536
1989 19 289 262 838
1990 19 241 263 735
1991 19 288 264 834
1992 19 249 266 089
1993 19 210 267 092
1994 19 108 267 648
1995 18 963 266 011
1996 18 780 264 320
1997 18 557 262 317
1998 18 408 260 473
1999 18 143 258 094
2000 17 995 256 238
2001 17 847 254 733
2002 17 805 253 632
2003 17 702 252 874
2004 17 653 252 585
2005 17 483 251 740
2006 17 396 251 886
2007 17 283 250 602
2008 17 162 249 677
2009 16 926 249 019
2010 16 740 248 609
2011 16 591 248 545
2012 16 518 248 637
2013 16 387 249 436
2014 16 307 249 987
2015 16 248 249 702
2016 16 223 250 570
2017 16 169 251 295
2018 16 058 250 497
2019 15 886 250 093
2020 15 812 249 614
2021 15 768 249 693
2022 15 729 249 177
2023 15 547 248 480
Utveckling av folkmängden 1968-2023. Index 1968=100

År Kalix kommun Norrbottens län
1968 100 100
1969 99 99
1970 99 98
1971 99 99
1972 99 99
1973 99 100
1974 100 101
1975 101 102
1976 102 103
1977 102 103
1978 104 103
1979 105 103
1980 106 103
1981 106 103
1982 106 102
1983 106 102
1984 106 102
1985 105 101
1986 104 101
1987 104 101
1988 104 101
1989 105 101
1990 104 102
1991 105 102
1992 104 103
1993 104 103
1994 104 103
1995 103 103
1996 102 102
1997 101 101
1998 100 100
1999 98 99
2000 98 99
2001 97 98
2002 97 98
2003 96 97
2004 96 97
2005 95 97
2006 94 97
2007 94 97
2008 93 96
2009 92 96
2010 91 96
2011 90 96
2012 90 96
2013 89 96
2014 88 96
2015 88 96
2016 88 97
2017 88 97
2018 87 97
2019 86 96
2020 86 96
2021 86 96
2022 85 96
2023 84 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta