Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2024-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under 2023 ökade befolkningen i Luleå och Överkalix kommun med 0,1 procent. Mest minskade Arjeplog kommun med -2,2 procent. Länets folkmängd minskade med 697 personer under året och rikets folkmängd ökade med 0,3 procent.

Förändring av folkmängden 2022-2023

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2022-2023

2022

2023

Antal          

Procent

Arjeplog

2 667

2 609

-58

-2,2

Arvidsjaur

6 111

6 113

2

0,0

Boden

28 048

27 943

-105

-0,4

Gällivare

17 420

17 330

-90

-0,5

Haparanda

9 340

9 177

-163

-1,7

Jokkmokk

4 760

4 728

-32

-0,7

Kalix

15 729

15 547

-182

-1,2

Kiruna

22 423

22 433

10

0,0

Luleå

79 244

79 352

108

0,1

Pajala

5 883

5 871

-12

-0,2

Piteå

42 362

42 344

-18

0,0

Älvsbyn

7 911

7 783

-128

-1,6

Överkalix

3 160

3 162

2

0,1

Övertorneå

4 119

4 088

-31

-0,8

Norrbottens län

249 177

248 480

-697

-0,3

Riket

10 521 556

10 551 707

30 151

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta