Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2023-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2022-12-31 efter region, ålder och kön.

                 

Ålder

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

347

358

2,2

2,3

2,3

2,5

2,7

2,8

5-9

346

406

2,2

2,6

2,5

2,7

2,9

3,0

10-14

375

397

2,4

2,5

2,6

2,7

2,9

3,1

15-19

394

435

2,5

2,8

2,5

2,8

2,8

3,0

20-24

304

389

1,9

2,5

2,4

3,4

2,6

2,9

25-29

335

406

2,1

2,6

2,6

3,2

3,1

3,3

30-34

406

514

2,6

3,3

3,1

3,7

3,6

3,8

35-39

343

427

2,2

2,7

2,7

3,1

3,2

3,4

40-44

348

385

2,2

2,4

2,5

2,8

3,0

3,2

45-49

449

444

2,9

2,8

2,8

2,8

3,0

3,2

50-54

527

544

3,4

3,5

3,1

3,2

3,1

3,2

55-59

552

577

3,5

3,7

3,3

3,5

3,2

3,3

60-64

521

563

3,3

3,6

3,1

3,2

2,7

2,7

65-69

566

600

3,6

3,8

3,1

3,2

2,6

2,6

70-74

573

521

3,6

3,3

3,1

3,1

2,6

2,4

75-79

519

536

3,3

3,4

2,8

2,7

2,5

2,3

80-84

372

322

2,4

2,0

2,0

1,7

1,6

1,3

85-89

240

181

1,5

1,2

1,2

0,9

1,0

0,7

90-94

119

48

0,8

0,3

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

28

10

0,2

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

2

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

7 666

8 063

48,7

51,3

48,6

51,4

49,6

50,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta