Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2024-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2023-12-31 efter region, ålder och kön.

                 

Ålder

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

329

348

2,1

2,2

2,2

2,4

2,6

2,7

5-9

338

406

2,2

2,6

2,5

2,6

2,8

3,0

10-14

376

393

2,4

2,5

2,6

2,7

2,9

3,1

15-19

385

436

2,5

2,8

2,5

2,8

2,8

3,0

20-24

288

379

1,9

2,4

2,4

3,3

2,7

2,9

25-29

319

369

2,1

2,4

2,5

3,1

2,9

3,1

30-34

384

528

2,5

3,4

3,1

3,6

3,6

3,8

35-39

388

441

2,5

2,8

2,9

3,2

3,3

3,5

40-44

341

405

2,2

2,6

2,6

2,9

3,0

3,2

45-49

407

406

2,6

2,6

2,7

2,8

3,0

3,1

50-54

509

510

3,3

3,3

3,0

3,1

3,1

3,2

55-59

568

582

3,7

3,7

3,3

3,5

3,2

3,3

60-64

529

577

3,4

3,7

3,1

3,2

2,8

2,8

65-69

548

585

3,5

3,8

3,1

3,2

2,6

2,6

70-74

547

524

3,5

3,4

3,0

3,1

2,5

2,4

75-79

537

494

3,5

3,2

2,9

2,8

2,5

2,3

80-84

366

379

2,4

2,4

2,0

1,8

1,7

1,4

85-89

248

166

1,6

1,1

1,3

0,9

1,0

0,7

90-94

110

60

0,7

0,4

0,6

0,3

0,5

0,3

95-99

30

8

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2

0,0

100-

4

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

7 551

7 996

48,6

51,4

48,6

51,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta