Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2024-02-13
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Örebro län till övriga län i riket 2022. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 1 225 2 065 3 290
Västmanlands län 670 1 032 1 702
Värmlands län 589 976 1 565
Västra Götalands län 337 634 971
Södermanlands län 306 453 759
Östergötlands län 211 435 646
Dalarnas län 218 343 561
Skåne län 142 256 398
Uppsala län 94 129 223
Jönköpings län 55 125 180
Gävleborgs län 62 70 132
Hallands län 23 55 78
Västerbottens län 31 45 76
Kronobergs län 23 51 74
Västernorrlands län 22 38 60
Norrbottens län 33 26 59
Jämtlands län 9 31 40
Kalmar län 8 21 29
Blekinge län 6 10 16
Gotlands län 6 9 15
Totalt 4 070 6 804 10 874

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta