Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Örebro län till övriga län i riket 2019. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 956 1 841 2 797
Västmanlands län 609 964 1 573
Värmlands län 505 914 1 419
Västra Götalands län 313 659 972
Södermanlands län 267 417 684
Östergötlands län 234 404 638
Dalarnas län 175 354 529
Skåne län 134 238 372
Uppsala län 96 143 239
Jönköpings län 49 125 174
Gävleborgs län 34 77 111
Hallands län 23 64 87
Västernorrlands län 19 61 80
Kronobergs län 21 55 76
Västerbottens län 39 32 71
Norrbottens län 13 50 63
Kalmar län 13 35 48
Jämtlands län 12 27 39
Blekinge län 8 12 20
Gotlands län 8 11 19
Totalt 3 528 6 483 10 011

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta