Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Sysselsatta i program

Sysselsatta i program

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m. Det är den registerbaserade arbetskraften som redovisas. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-65 år. Årsmedeltal 2023

Kommun/ Region Antal Andel (%)
Askersund 115 2,1
Degerfors 175 4,2
Hallsberg 252 3,3
Hällefors 124 4,4
Karlskoga 487 3,4
Kumla 285 2,6
Laxå 110 4,5
Lekeberg 79 1,9
Lindesberg 353 3,2
Ljusnarsberg 82 4,4
Nora 159 3,3
Örebro 3 429 4,3
Örebro län 5 649 3,8
Riket 173 445 3,3

Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, årsmedeltal 2008-2023

         

År

Antal i program 16-64 år

Andel i program 16-64 år (%)

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

2008

2 935

70 796

2,2

1,6

2009

4 797

120 671

3,4

2,6

2010

6 739

179 768

4,8

3,8

2011

6 041

170 951

4,5

3,8

2012

6 378

179 636

4,7

3,9

2013

6 654

189 384

4,8

4,0

2014

5 975

176 624

4,3

3,7

2015

5 711

176 495

4,1

3,7

2016

5 435

173 018

3,9

3,6

2017

4 818

171 155

3,5

3,5

2018

4 596

161 594

3,2

3,3

2019

5 091

162 173

3,5

3,2

2020

6 152

185 393

4,1

3,6

2021

6 967

211 089

4,7

4,1

2022

5 876

182 305

4,1

3,7

2023

5 649

173 445

3,8

3,3

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen sysselsatta i program 2008-2023. Index år 2008=100

     

År

I program. Index år 2008=100

Örebro län

Riket

2008

100

100

2009

155

163

2010

218

238

2011

205

238

2012

214

244

2013

218

250

2014

195

231

2015

186

231

2016

177

225

2017

157

219

2018

147

204

2019

160

202

2020

188

225

2021

212

254

2022

187

229

2023

172

208

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta