Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2022-01-13
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2021

Kommun/Region Antal Andel (%)
Askersund 117 2,2
Degerfors 179 4,2
Hallsberg 259 3,4
Hällefors 130 4,4
Karlskoga 514 3,6
Kumla 316 3,0
Laxå 74 2,9
Lekeberg 96 2,4
Lindesberg 404 3,7
Ljusnarsberg 94 4,8
Nora 145 3,0
Örebro 3 151 3,9
Örebro län 5 478 3,7
Riket 198 272 3,8

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2021

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

2008

5 899

150 284

4,4

3,4

2009

8 233

236 828

5,9

5,7

2010

7 366

231 288

5,2

4,9

2011

6 436

206 431

4,8

4,6

2012

6 599

212 898

4,8

4,6

2013

6 521

214 295

4,7

4,5

2014

5 925

202 463

4,3

4,3

2015

5 740

194 385

4,2

4,1

2016

5 569

189 718

4,0

4,0

2017

6 094

191 927

4,4

4,0

2018

5 668

185 710

4,0

3,8

2019

5 511

187 000

3,8

3,7

2020

7 158

252 029

4,8

4,9

2021

5 478

198 272

3,7

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 2008-2021. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Örebro län

Riket

2008

100

100

2009

134

168

2010

118

144

2011

109

135

2012

109

135

2013

107

132

2014

98

126

2015

95

121

2016

92

118

2017

99

118

2018

91

110

2019

86

110

2020

109

144

2021

83

112

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta