Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2020. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Askersund

70

2,8

71

3,2

Degerfors

86

4,4

75

5,3

Hallsberg

160

4,5

195

4,1

Hällefors

63

4,6

108

6,5

Karlskoga

249

3,8

259

4,8

Kumla

201

3,9

146

4,1

Laxå

41

3,5

69

3,5

Lekeberg

51

2,7

41

3,5

Lindesberg

241

4,6

218

5,2

Ljusnarsberg

47

5,1

54

6,8

Nora

83

3,5

98

4,8

Örebro

1 841

4,8

1 634

5,7

Örebro län

3 133

4,4

2 968

5,2

Riket

115 003

5,1

137 026

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2011-2020. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Askersund

3,1

3,2

2,8

2,1

2,4

2,9

3,4

2,5

2,6

2,8

Degerfors

4,2

3,2

3,5

3,5

3,6

4,0

4,8

4,1

3,0

4,4

Hallsberg

4,7

5,0

4,6

3,7

3,2

3,0

4,2

4,0

3,5

4,5

Hällefors

5,4

5,3

4,0

4,0

5,3

5,3

7,1

4,6

2,9

4,6

Karlskoga

3,6

3,1

3,5

3,1

3,3

3,5

4,5

3,4

3,2

3,8

Kumla

4,3

3,8

4,1

3,3

2,7

2,4

2,9

2,9

3,2

3,9

Laxå

3,5

3,7

6,6

6,1

5,5

5,3

4,6

3,9

4,3

3,5

Lekeberg

3,1

3,0

2,8

2,6

1,9

2,1

2,6

2,0

2,0

2,7

Lindesberg

4,9

5,0

4,7

4,3

4,6

4,3

3,9

3,5

3,8

4,6

Ljusnarsberg

5,3

5,6

4,4

5,0

5,9

6,1

7,5

5,5

3,8

5,1

Nora

4,4

4,7

4,3

3,6

3,7

3,8

3,9

3,7

2,6

3,5

Örebro

5,2

5,1

4,7

4,0

3,5

3,4

3,9

4,1

4,0

4,8

Örebro län

4,7

4,6

4,4

3,8

3,5

3,5

4,0

3,8

3,6

4,4

Riket

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

                     

Kommun/Region

Män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Askersund

2,8

3,1

2,8

3,5

3,9

3,6

4,0

2,8

2,6

3,2

Degerfors

4,4

4,2

3,9

3,7

3,7

4,2

4,6

3,8

3,2

5,3

Hallsberg

4,2

5,1

4,4

4,3

3,9

3,7

4,1

3,9

3,5

4,1

Hällefors

6,0

6,5

6,6

6,6

8,2

8,6

8,7

5,8

4,4

6,5

Karlskoga

3,9

4,1

4,7

4,6

4,2

5,1

5,0

3,8

3,6

4,8

Kumla

3,9

3,7

3,9

3,5

3,2

2,5

2,9

3,0

3,4

4,1

Laxå

3,1

4,2

5,3

5,9

6,4

6,1

5,1

3,6

3,0

3,5

Lekeberg

2,4

2,4

3,0

2,7

2,5

2,3

2,1

2,2

2,0

3,5

Lindesberg

5,3

5,8

5,5

5,5

6,6

6,3

5,1

3,8

3,9

5,2

Ljusnarsberg

6,2

6,2

5,3

6,8

9,7

9,3

8,4

5,6

4,9

6,8

Nora

4,6

4,8

4,7

4,5

5,0

5,1

4,8

3,6

3,3

4,8

Örebro

5,8

5,7

5,5

5,0

4,7

4,3

4,8

4,7

4,5

5,7

Örebro län

5,0

5,1

5,0

4,7

4,8

4,6

4,7

4,2

4,0

5,2

Riket

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2011-2020. Index år 2011=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Askersund

100

101

88

67

76

93

109

78

81

89

Degerfors

100

75

83

82

85

95

114

98

70

105

Hallsberg

100

108

100

80

70

64

90

86

75

97

Hällefors

100

97

74

75

98

99

131

85

54

85

Karlskoga

100

87

99

88

92

99

127

95

89

105

Kumla

100

88

95

76

63

57

68

68

75

91

Laxå

100

107

187

173

158

151

131

110

123

99

Lekeberg

100

97

90

85

62

67

82

65

63

87

Lindesberg

100

102

95

87

93

87

80

72

76

94

Ljusnarsberg

100

105

82

94

111

114

142

104

71

96

Nora

100

107

99

83

84

88

89

84

59

81

Örebro

100

99

91

78

68

65

76

79

77

92

Örebro län

100

98

93

81

75

74

86

81

77

94

Riket

100

97

95

88

84

81

83

82

81

115

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Askersund

100

109

99

125

140

128

145

100

93

114

Degerfors

100

97

88

83

86

95

106

86

74

120

Hallsberg

100

121

106

102

93

90

99

94

83

99

Hällefors

100

108

110

110

137

142

145

96

74

107

Karlskoga

100

104

121

117

108

130

127

96

91

123

Kumla

100

96

100

89

83

65

74

77

89

106

Laxå

100

134

170

190