Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2023. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-65 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Askersund

53

2,1

51

1,8

Degerfors

59

3,0

78

3,5

Hallsberg

89

2,6

124

3,0

Hällefors

45

3,5

53

3,4

Karlskoga

174

2,6

216

2,9

Kumla

111

2,1

149

2,7

Laxå

24

2,2

40

2,9

Lekeberg

28

1,4

45

2,0

Lindesberg

142

2,8

166

2,9

Ljusnarsberg

27

3,0

38

3,8

Nora

50

2,1

66

2,6

Örebro

1 052

2,7

1 327

3,3

Örebro län

1 853

2,6

2 353

3,0

Riket

75 534

2,9

84 521

3,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2014-2023. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Askersund

2,1

2,4

2,9

3,4

2,5

2,6

2,8

2,0

2,3

2,1

Degerfors

3,5

3,6

4,0

4,8

4,1

3,0

4,4

4,0

3,7

3,0

Hallsberg

3,7

3,2

3,0

4,2

4,0

3,5

4,5

3,7

2,6

2,6

Hällefors

4,0

5,3

5,3

7,1

4,6

2,9

4,6

3,6

3,8

3,5

Karlskoga

3,1

3,3

3,5

4,5

3,4

3,2

3,8

3,4

3,2

2,6

Kumla

3,3

2,7

2,4

2,9

2,9

3,2

3,9

2,8

2,4

2,1

Laxå

6,1

5,5

5,3

4,6

3,9

4,3

3,5

2,5

2,2

2,2

Lekeberg

2,6

1,9

2,1

2,6

2,0

2,0

2,7

2,0

1,6

1,4

Lindesberg

4,3

4,6

4,3

3,9

3,5

3,8

4,6

3,7

3,5

2,8

Ljusnarsberg

5,0

5,9

6,1

7,5

5,5

3,8

5,1

4,2

3,9

3,0

Nora

3,6

3,7

3,8

3,9

3,7

2,6

3,5

2,5

2,2

2,1

Örebro

4,0

3,5

3,4

3,9

4,1

4,0

4,8

3,6

3,1

2,7

Örebro län

3,8

3,5

3,5

4,0

3,8

3,6

4,4

3,4

3,0

2,6

Riket

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

3,6

3,1

2,9

                     

Kommun/Region

Män

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Askersund

3,5

3,9

3,6

4,0

2,8

2,6

3,2

2,5

2,2

1,8

Degerfors

3,7

3,7

4,2

4,6

3,8

3,2

5,3

4,3

4,1

3,5

Hallsberg

4,3

3,9

3,7

4,1

3,9

3,5

4,1

3,2

2,8

3,0

Hällefors

6,6

8,2

8,6

8,7

5,8

4,4

6,5

4,9

4,0

3,4

Karlskoga

4,6

4,2

5,1

5,0

3,8

3,6

4,8

3,8

3,1

2,9

Kumla

3,5

3,2

2,5

2,9

3,0

3,4

4,1

3,1

2,5

2,7

Laxå

5,9

6,4

6,1

5,1

3,6

3,0

3,5

3,3

3,1

2,9

Lekeberg

2,7

2,5

2,3

2,1

2,2

2,0

3,5

2,7

2,3

2,0

Lindesberg

5,5

6,6

6,3

5,1

3,8

3,9

5,2

3,7

3,4

2,9

Ljusnarsberg

6,8

9,7

9,3

8,4

5,6

4,9

6,8

5,3

4,9

3,8

Nora

4,5

5,0

5,1

4,8

3,6

3,3

4,8

3,5

3,2

2,6

Örebro

5,0

4,7

4,3

4,8

4,7

4,5

5,7

4,2

3,5

3,3

Örebro län

4,7