Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2021-09-27
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2020

Gröda Örebro län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 330 11 371 0,3 0,4
Havre 13 876 184 505 13,5 7,2
Korn 14 200 299 474 13,8 11,7
Råg 835 31 253 0,8 1,2
Rågvete 811 28 650 0,8 1,1
Vete 20 953 451 471 20,4 17,7
Baljväxter 1 748 47 936 1,7 1,9
Grönfoderväxter 804 51 160 0,8 2,0
Majs 41 21 568 0,0 0,8
Oljeväxter 3 229 100 589 3,1 3,9
Potatis matpotatis 438 16 133 0,4 0,6
Potatis, stärkelse .. 7 940 .. 0,3
Sockerbetor .. 29 809 .. 1,2
Vall slåtter och bete 33 973 1 066 116 33,1 41,8
Vall träda 8 780 137 650 8,5 5,4
Energiskog 945 8 460 0,9 0,3
Trädgårdsväxter 43 14 795 0,0 0,6
Övriga grödor 1 726 40 644 1,7 1,6
Totalt 102 734 2 549 525 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2010-2020

Örebro län

Gröda

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Blandsäd

0,6

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

Havre

12,1

13,8

13,8

14,8

12,9

13,5

14,3

11,6

12,0

11,3

13,5

Korn

12,6

12,7

16,2

17,5

15,4

13,3

15,2

15,1

17,0

13,2

13,8

Råg

0,8

0,5

0,4

0,3

0,4

0,5

0,3

0,4

0,5

0,7

0,8

Rågvete

0,7

0,5

0,6

0,5

1,3

1,4

0,9

0,7

0,4

0,9

0,8

Vete

17,1

18,4

15,8

14,1

19,4

21,1

18,4

21,6

18,4

21,6

20,4

Baljväxter

1,7

1,4

1,4

1,1

1,5

2,0

2,2

2,0

1,9

1,6

1,7

Grönfoderväxter

1,0

0,8

1,2

1,1

1,6

1,0

1,0

0,9

1,1

1,0

0,8

Majs

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Oljeväxter

5,2

4,1

4,1

3,1

2,4

2,3

2,1

3,3

3,7

4,1

3,1

Potatis matpotatis

0,6

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

34,8

35,5

34,6

35,3

34,6

33,5

33,0

31,8

32,5

34,2

33,1

Vall träda

10,3

9,0

9,0

9,4

7,8

9,0

9,8

9,1

8,9

8,1

8,5

Energiskog

1,8

1,6

1,6

1,5

1,6

1,3

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

Trädgårdsväxter

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Övriga grödor

0,4

0,4

0,4

0,4

0,2

0,3

0,5

1,5

1,5

1,6

1,7

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Blandsäd

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

Havre

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

Korn

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

Råg

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

Rågvete

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

Vete

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

Baljväxter

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

Grönfoderväxter

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

Majs

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

Oljeväxter

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

Potatis matpotatis

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

Vall slåtter och bete

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

41,8

Vall träda

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

5,4

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Obrukad, åkermark

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

1,6

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta