Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2022-10-20
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2022

Gröda Örebro län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 225 10 380 0,2 0,4
Havre 11 529 158 445 11,3 6,2
Korn 11 597 280 541 11,3 11,1
Råg 587 20 938 0,6 0,8
Rågvete 1 248 29 247 1,2 1,2
Vete 23 514 462 903 23,0 18,2
Baljväxter 1 774 54 351 1,7 2,1
Grönfoderväxter 761 45 996 0,7 1,8
Majs 34 22 231 0,0 0,9
Oljeväxter 4 734 132 608 4,6 5,2
Potatis matpotatis 421 14 913 0,4 0,6
Potatis, stärkelse .. 8 496 .. 0,3
Sockerbetor .. 29 296 .. 1,2
Vall slåtter och bete 33 005 1 041 736 32,3 41,0
Vall träda 9 951 162 548 9,7 6,4
Energiskog 813 7 488 0,8 0,3
Trädgårdsväxter 59 14 557 0,1 0,6
Övriga grödor 1 970 41 272 1,9 1,6
Totalt 102 222 2 537 947 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2012-2022

Örebro län

Gröda

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Blandsäd

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

Havre

13,8

14,8

12,9

13,5

14,3

11,6

12,0

11,3

13,5

12,6

11,3

Korn

16,2

17,5

15,4

13,3

15,2

15,1

17,0

13,2

13,8

11,9

11,3

Råg

0,4

0,3

0,4

0,5

0,3

0,4

0,5

0,7

0,8

0,6

0,6

Rågvete

0,6

0,5

1,3

1,4

0,9

0,7

0,4

0,9

0,8

1,0

1,2

Vete

15,8

14,1

19,4

21,1

18,4

21,6

18,4

21,6

20,4

22,6

23,0

Baljväxter

1,4

1,1

1,5

2,0

2,2

2,0

1,9

1,6

1,7

1,5

1,7

Grönfoderväxter

1,2

1,1

1,6

1,0

1,0

0,9

1,1

1,0

0,8

0,9

0,7

Majs

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oljeväxter

4,1

3,1

2,4

2,3

2,1

3,3

3,7

4,1

3,1

3,9

4,6

Potatis matpotatis

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Potatis, stärkelse

..

..

..

0,0

..

..

0,0

0,0

..

0,0

..

Sockerbetor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Vall slåtter och bete

34,6

35,3

34,6

33,5

33,0

31,8

32,5

34,2

33,1

32,4

32,3

Vall träda

9,0

9,4

7,8

9,0

9,8

9,1

8,9

8,1

8,5

9,3

9,7

Energiskog

1,6

1,5

1,6

1,3

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,9

0,8

Trädgårdsväxter

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Övriga grödor

0,4

0,4

0,2

0,3

0,5

1,5

1,5

1,6

1,7

1,7

1,9

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Blandsäd

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Havre

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

6,9

6,2

Korn

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

10,9

11,1

Råg

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

1,0

0,8

Rågvete

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

1,2

1,2

Vete

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

18,9

18,2

Baljväxter

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

2,0

2,1

Grönfoderväxter

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

2,0

1,8

Majs

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

0,9

Oljeväxter

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

4,3

5,2

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,1

1,2

Vall slåtter och bete

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

41,8

41,2

41,0

Vall träda

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

5,4

5,7

6,4

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Obrukad, åkermark

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

1,6

1,6

1,6

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta