Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2022-10-13
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2021

Djurslag Västerbottens län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 11 655 301 850 3,9
Kor, uppfödning av kalvar 1 949 209 745 0,9
Kvigor, tjurar och stutar 11 108 476 497 2,3
Kalvar, under 1 år 10 595 465 211 2,3
Baggar och tackor 5 779 271 638 2,1
Lamm 4 850 251 810 1,9
Galtar för avel 25 1 451 1,7
Suggor för avel 807 127 788 0,6
Slaktsvin >20 kg 5 815 845 483 0,7
Smågrisar <20 kg 2 771 376 225 0,7
Höns 102 890 6 363 416 1,6
Värpkycklingar 920 2 390 120 ..
Slaktkycklingar .. 10 315 262 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 35 307 1 453 303 2,4
Får 10 629 523 448 2,0
Svin 9 418 1 350 947 0,7
Höns 103 810 19 068 798 0,5

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2012-2021

Västerbottens län

Djurslag                 

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor, mjölkproduktion

14 032

13 967

14 060

13 682

12 993

12 605

12 794

11 894

11 758

11 655

Kor, uppf. av kalvar

1 604

1 563

1 598

1 525

1 684

1 727

1 679

1 924

1 753

1 949

Kvigor, tjurar, stutar

12 389

12 347

12 652

12 188

11 849

12 010

11 994

12 102

11 553

11 108

Kalvar, under 1 år

12 008

11 934

11 970

11 166

11 279

11 048

10 988

10 193

10 593

10 595

Baggar och tackor

6 433

5 754

6 896

6 733

4 917

6 125

5 666

4 098

5 052

5 779

Lamm

6 007

5 124

7 469

6 593

4 829

5 543

5 055

3 421

3 771

4 850

Galtar för avel

24

27

22

20

20

28

32

43

39

25

Suggor för avel

1 159

1 103

1 220

1 209

1 057

945

950

1 035

846

807

Slaktsvin >20 kg

6 860

5 835

5 409

6 698

6 596

6 668

8 609

8 646

7 049

5 815

Smågrisar <20 kg

3 481

3 538

3 125

3 005

3 616

2 404

2 498

3 261

3 973

2 771

Höns

105 443

47 762

77 432

80 031

78 305

82 228

69 939

100 772

84 439

102 890

Värpkycklingar

10 422

11 040

12 598

 

9 260

11 408

 

 

 

920

Slaktkycklingar

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkoner

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

1 798

 

 

1 749

 

 

 

1 572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

40 033

39 811

40 280

38 561

37 805

37 390

37 455

36 113

35 657

35 307

Får

12 440

10 878

14 365

13 326

9 746

11 668

10 721

7 519

8 823

10 629

Svin

11 524

10 503

9 776

10 932

11 289

10 045

12 089

12 985

11 907

9 418

Höns

115 865

58 831

90 030

80 031

87 565

93 636

69 939

100 772

84 439

103 810

                   

 

Riket

                   

Djurslag                 

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor, mjölkproduktion

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

Kor, uppf. av kalvar

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

Kvigor, tjurar, stutar

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

Kalvar, under 1 år

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

Baggar och tackor

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

Lamm

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

Galtar för avel

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

Suggor för avel

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

Slaktsvin >20 kg

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

Smågrisar <20 kg

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

Höns

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

Värpkycklingar

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

Slaktkycklingar

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

Kalkoner

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

Hästar

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

1 453 303

Får

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

523 448

Svin

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

1 350 947

Höns

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

19 068 798

Källa: Jordbruksverket