Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2021-09-22
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2020

Djurslag Västerbottens län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 11 758 303 390 3,9
Kor, uppfödning av kalvar 1 753 206 950 0,8
Kvigor, tjurar och stutar 11 553 480 493 2,4
Kalvar, under 1 år 10 593 462 149 2,3
Baggar och tackor 5 052 263 369 1,9
Lamm 3 771 237 784 1,6
Galtar för avel 39 1 421 2,7
Suggor för avel 846 129 889 0,7
Slaktsvin >20 kg 7 049 868 799 0,8
Smågrisar <20 kg 3 973 367 646 1,1
Höns 84 439 8 403 424 1,0
Värpkycklingar .. 2 420 149 ..
Slaktkycklingar .. 10 779 686 ..
Kalkoner .. 88 979 ..
Hästar* 1 572 88 594 1,8
Nötkreatur 35 657 1 452 982 2,5
Får 8 823 501 153 1,8
Svin 11 907 1 367 755 0,9
Höns 84 439 21 603 259 0,4

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2011-2020

Västerbottens län

Djurslag                 

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkproduktion

13 526

14 032

13 967

14 060

13 682

12 993

12 605

12 794

11 894

11 758

Kor, uppf. av kalvar

1 754

1 604

1 563

1 598

1 525

1 684

1 727

1 679

1 924

1 753

Kvigor, tjurar, stutar

12 850

12 389

12 347

12 652

12 188

11 849

12 010

11 994

12 102

11 553

Kalvar, under 1 år

12 187

12 008

11 934

11 970

11 166

11 279

11 048

10 988

10 193

10 593

Baggar och tackor

6 539

6 433

5 754

6 896

6 733

4 917

6 125

5 666

4 098

5 052

Lamm

6 454

6 007

5 124

7 469

6 593

4 829

5 543

5 055

3 421

3 771

Galtar för avel

36

24

27

22

20

20

28

32

43

39

Suggor för avel

1 448

1 159

1 103

1 220

1 209

1 057

945

950

1 035

846

Slaktsvin >20 kg

9 154

6 860

5 835

5 409

6 698

6 596

6 668

8 609

8 646

7 049

Smågrisar <20 kg

3 738

3 481

3 538

3 125

3 005

3 616

2 404

2 498

3 261

3 973

Höns

89 583

105 443

47 762

77 432

80 031

78 305

82 228

69 939

100 772

84 439

Värpkycklingar

10 266

10 422

11 040

12 598

 

9 260

11 408

 

 

 

Slaktkycklingar

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

Kalkoner

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

 

1 798

 

 

1 749

 

 

 

1 572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

40 317

40 033

39 811

40 280

38 561

37 805

37 390

37 455

36 113

35 657

Får

12 993

12 440

10 878

14 365

13 326

9 746

11 668

10 721

7 519

8 823

Svin

14 376

11 524

10 503

9 776

10 932

11 289

10 045

12 089

12 985

11 907

Höns

99 849

115 865

58 831

90 030

80 031

87 565

93 636

69 939

100 772

84 439

                   

 

Riket

                   

Djurslag                 

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkproduktion

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

Kor, uppf. av kalvar

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

Kvigor, tjurar, stutar

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

Kalvar, under 1 år

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

Baggar och tackor

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

Lamm

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

Galtar för avel

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

Suggor för avel

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

Slaktsvin >20 kg

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

Smågrisar <20 kg

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

Höns

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

Värpkycklingar

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

Slaktkycklingar

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

Kalkoner

 

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

Hästar

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

Får

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

Svin

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

Höns

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

Källa: Jordbruksverket