Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2022

Djurslag Västerbottens län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 11 188 296 543 3,8
Kor, uppfödning av kalvar 2 024 213 102 0,9
Kvigor, tjurar och stutar 11 135 481 973 2,3
Kalvar, under 1 år 10 406 457 698 2,3
Baggar och tackor 4 806 264 453 1,8
Lamm 3 992 245 484 1,6
Galtar för avel 22 1 631 1,3
Suggor för avel 734 125 624 0,6
Slaktsvin >20 kg .. 895 068 ..
Smågrisar <20 kg 2 577 370 620 0,7
Höns 94 223 7 918 867 1,2
Värpkycklingar 560 1 721 895 0,0
Slaktkycklingar .. 10 329 014 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 34 753 1 449 316 2,4
Får 8 798 509 937 1,7
Svin 3 333 1 392 943 0,2
Höns 94 783 19 969 776 0,5

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2013-2022

Västerbottens län

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

13 967

14 060

13 682

12 993

12 605

12 794

11 894

11 758

11 655

11 188

Kor, uppf. av kalvar

1 563

1 598

1 525

1 684

1 727

1 679

1 924

1 753

1 949

2 024

Kvigor, tjurar, stutar

12 347

12 652

12 188

11 849

12 010

11 994

12 102

11 553

11 108

11 135

Kalvar, under 1 år

11 934

11 970

11 166

11 279

11 048

10 988

10 193

10 593

10 595

10 406

Baggar och tackor

5 754

6 896

6 733

4 917

6 125

5 666

4 098

5 052

5 779

4 806

Lamm

5 124

7 469

6 593

4 829

5 543

5 055

3 421

3 771

4 850

3 992

Galtar för avel

27

22

20

20

28

32

43

39

25

22

Suggor för avel

1 103

1 220

1 209

1 057

945

950

1 035

846

807

734

Slaktsvin >20 kg

5 835

5 409

6 698

6 596

6 668

8 609

8 646

7 049

5 815

..

Smågrisar <20 kg

3 538

3 125

3 005

3 616

2 404

2 498

3 261

3 973

2 771

2 577

Höns

47 762

77 432

80 031

78 305

82 228

69 939

100 772

84 439

102 890

94 223

Värpkycklingar

11 040

12 598

 

9 260

11 408

 

 

 

920

560

Slaktkycklingar

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkoner

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

1 798

 

 

1 749

 

 

 

1 572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

39 811

40 280

38 561

37 805

37 390

37 455

36 113

35 657

35 307

34 753

Får

10 878

14 365

13 326

9 746

11 668

10 721

7 519

8 823

10 629

8 798

Svin

10 503

9 776

10 932

11 289

10 045

12 089

12 985

11 907

9 418

3 333

Höns

58 831

90 030

80 031

87 565

93 636

69 939

100 772

84 439

103 810

94 783

                   

 

Riket

                   

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

296 543

Kor, uppf. av kalvar

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

213 102

Kvigor, tjurar, stutar

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

481 973

Kalvar, under 1 år

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

457 698

Baggar och tackor

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

264 453

Lamm

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

245 484

Galtar för avel

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

1 631

Suggor för avel

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

125 624

Slaktsvin >20 kg

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

895 068

Smågrisar <20 kg

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

370 620

Höns

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

7 918 867

Värpkycklingar

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

1 721 895

Slaktkycklingar

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

10 329 014

Kalkoner

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

 

Hästar

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

1 453 303

1 449 316

Får

576 769

588 757

594 753

578 174