Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2022-10-26
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2021/2022.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Bjurholm 25 16,8 52,0
Dorotea 35 16,8 80,0
Lycksele 154 16,9 69,5
Malå 35 16,8 71,4
Nordmaling 90 11,9 63,3
Norsjö 49 11,9 69,4
Robertsfors 75 16,9 77,3
Skellefteå 863 16,2 73,2
Sorsele 25 11,0 ~100
Storuman 64 16,8 73,4
Umeå 1 524 16,3 81,3
Vilhelmina 80 16,9 83,8
Vindeln 70 16,6 71,4
Vännäs 111 16,5 84,7
Åsele 28 16,9 78,6
Västerbottens län 3 228 16,1 77,3
Riket 122 975 16,5 72,4
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2021/2022

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Bjurholm 77,8 72,4 100,0 46,4 66,7 66,7 75,0 50,0 52,0
Dorotea 51,9 73,9 100,0 76,2 65,2 65,2 52,6 74,1 80,0
Lycksele 73,9 86,7 74,0 83,8 64,5 64,5 69,3 69,5 69,5
Malå 100,0 100,0 73,5 71,1 67,6 67,6 62,5 55,0 71,4
Nordmaling 74,0 75,7 81,0 68,8 65,1 65,1 72,1 68,3 63,3
Norsjö 69,8 65,4 81,3 80,0 73,8 73,8 82,4 83,7 69,4
Robertsfors 63,8 80,5 83,9 65,5 76,3 76,3 64,1 58,4 77,3
Skellefteå 79,3 79,2 75,8 73,5 78,7 78,7 77,0 74,7 73,2
Sorsele 100,0 100,0 66,7 70,0 60,0 60,0 79,2 100,0 100,0
Storuman 81,8 84,8 79,5 .. 71,7 71,7 77,1 77,8 73,4
Umeå 87,0 88,2 85,7 87,1 86,2 86,2 81,0 84,6 81,3
Vilhelmina 87,1 75,6 75,6 73,0 81,4 81,4 79,0 74,0 83,8
Vindeln 69,2 100,0 77,8 69,4 62,3 62,3 76,5 68,7 71,4
Vännäs 79,3 88,3 79,0 80,2 87,2 87,2 82,6 87,9 84,7
Åsele 100,0 100,0 100,0 79,2 72,0 72,0 71,9 80,8 78,6
Västerbottens län 81,8 83,9 81,1 80,1 80,4 79,3 77,8 78,9 77,3
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7 72,4
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2021/2022. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Bjurholm 100 93 129 60 86 86 96 64 67
Dorotea 100 142 193 147 126 126 101 143 154
Lycksele 100 117 100 113 87 87 94 94 94
Malå 100 100 74 71 68 68 63 55 71
Nordmaling 100 102 109 93 88 88 97 92 86
Norsjö 100 94 116 115 106 106 118 120 99
Robertsfors 100 126 132 103 120 120 100 92 121
Skellefteå 100 100 96 93 99 99 97 94 92
Sorsele 100 100 67 70 60 60 79 100 100
Storuman 100 104 97 .. 88 88 94 95 90
Umeå 100 101 99 100 99 99 93 97 93
Vilhelmina 100 87 87 84 93 93 91 85 96
Vindeln 100 145 112 100 90 90 111 99 103
Vännäs 100 111 100 101 110 110 104 111 107
Åsele 100 100 100 79 72 72 72 81 79
Västerbottens län 100 103 99 98 98 97 95 96 94
Riket 100 101 100 98 97 93 92 93 91

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta