Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2021-10-28
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2020/2021.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Bjurholm 20 16,7 50,0
Dorotea 27 15,8 74,1
Lycksele 141 16,7 69,5
Malå 40 15,8 55,0
Nordmaling 60 11,9 68,3
Norsjö 49 11,6 83,7
Robertsfors 77 16,9 58,4
Skellefteå 830 15,6 74,7
Sorsele 18 10,8 ~100
Storuman 72 16,8 77,8
Umeå 1 465 16,2 84,6
Vilhelmina 73 16,4 74,0
Vindeln 67 16,7 68,7
Vännäs 99 16,7 87,9
Åsele 26 16,8 80,8
Västerbottens län 3 064 15,9 78,9
Riket 120 723 16,4 73,7
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2020/2021

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Bjurholm 77,8 72,4 100,0 46,4 66,7 66,7 75,0 50,0
Dorotea 51,9 73,9 100,0 76,2 65,2 65,2 52,6 74,1
Lycksele 73,9 86,7 74,0 83,8 64,5 64,5 69,3 69,5
Malå 100,0 100,0 73,5 71,1 67,6 67,6 62,5 55,0
Nordmaling 74,0 75,7 81,0 68,8 65,1 65,1 72,1 68,3
Norsjö 69,8 65,4 81,3 80,0 73,8 73,8 82,4 83,7
Robertsfors 63,8 80,5 83,9 65,5 76,3 76,3 64,1 58,4
Skellefteå 79,3 79,2 75,8 73,5 78,7 78,7 77,0 74,7
Sorsele 100,0 100,0 66,7 70,0 60,0 60,0 79,2 100,0
Storuman 81,8 84,8 79,5 .. 71,7 71,7 77,1 77,8
Umeå 87,0 88,2 85,7 87,1 86,2 86,2 81,0 84,6
Vilhelmina 87,1 75,6 75,6 73,0 81,4 81,4 79,0 74,0
Vindeln 69,2 100,0 77,8 69,4 62,3 62,3 76,5 68,7
Vännäs 79,3 88,3 79,0 80,2 87,2 87,2 82,6 87,9
Åsele 100,0 100,0 100,0 79,2 72,0 72,0 71,9 80,8
Västerbottens län 81,8 83,9 81,1 80,1 80,4 79,3 77,8 78,9
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2020/2021. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020 2020/ 2021
Bjurholm 100 93 129 60 86 86 96 64
Dorotea 100 142 193 147 126 126 101 143
Lycksele 100 117 100 113 87 87 94 94
Malå 100 100 74 71 68 68 63 55
Nordmaling 100 102 109 93 88 88 97 92
Norsjö 100 94 116 115 106 106 118 120
Robertsfors 100 126 132 103 120 120 100 92
Skellefteå 100 100 96 93 99 99 97 94
Sorsele 100 100 67 70 60 60 79 100
Storuman 100 104 97 .. 88 88 94 95
Umeå 100 101 99 100 99 99 93 97
Vilhelmina 100 87 87 84 93 93 91 85
Vindeln 100 145 112 100 90 90 111 99
Vännäs 100 111 100 101 110 110 104 111
Åsele 100 100 100 79 72 72 72 81
Västerbottens län 100 103 99 98 98 97 95 96
Riket 100 101 100 98 97 93 92 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta