Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2023-09-28
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2022/2023

Kommun/Region  

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Bjurholm

29

~100

~100

~100

~100

..

Dorotea

18

~100

~100

~100

~100

..

Lycksele

149

83,2

80,5

80,5

79,2

16,8

Malå

32

78,1

78,1

71,9

75,0

..

Nordmaling

66

84,8

84,8

84,8

80,3

15,2

Norsjö

52

~100

~100

~100

90,4

..

Robertsfors

77

84,4

83,1

83,1

81,8

15,6

Skellefteå

812

87,5

86,9

85,6

84,0

12,5

Sorsele

24

~100

~100

75,0

79,2

..

Storuman

65

86,2

83,1

81,5

83,1

..

Umeå

1 314

89,3

87,7

85,3

83,0

10,7

Vilhelmina

78

84,6

84,6

84,6

79,5

15,4

Vindeln

67

83,6

83,6

79,1

82,1

16,4

Vännäs

86

89,5

89,5

89,5

84,9

..

Åsele

28

~100

~100

~100

82,1

..

Västerbottens län

2 897

87,9

86,7

84,9

83,1

12,1

Riket

121 369

85,2

83,8

81,8

80,0

14,8

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Bjurholm 83,9 77,4 70,0 100,0 71,4 75,0 100,0 76,9 100,0 100,0
Dorotea 100,0 100,0 81,5 100,0 77,8 83,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lycksele 90,3 85,4 88,7 90,3 82,6 82,5 81,4 80,9 85,8 83,2
Malå 100,0 100,0 87,5 69,2 100,0 80,8 83,3 83,9 83,3 78,1
Nordmaling 78,3 100,0 100,0 78,9 90,1 100,0 83,1 84,1 88,9 84,8
Norsjö 77,6 72,3 100,0 67,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Robertsfors 74,2 70,0 87,9 77,8 87,3 83,3 81,4 80,6 87,3 84,4
Skellefteå 86,4 88,0 87,8 86,8 82,9 70,0 85,5 88,8 86,7 87,5
Sorsele 64,7 70,6 69,0 82,4 .. 70,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Storuman 85,1 82,1 87,3 66,1 88,5 89,0 81,3 84,1 77,6 86,2
Umeå 91,3 90,0 91,0 88,0 87,9 83,8 92,0 90,6 89,1 89,3
Vilhelmina 83,9 77,6 90,3 83,5 77,5 81,1 77,6 80,0 81,9 84,6
Vindeln 90,2 100,0 82,9 88,5 84,5 77,2 84,1 81,6 100,0 83,6
Vännäs 84,7 82,4 79,5 77,8 90,4 100,0 69,6 89,0 89,0 89,5
Åsele 100,0 76,5 81,8 81,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Västerbottens län 87,7 87,1 88,6 85,6 85,7 85,5 87,6 88,3 87,9 87,9
Riket 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2 85,0 85,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2013/2014-2022/2023. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Bjurholm 100 92 83 119 85 89 119 92 119 119
Dorotea 100 100 82 100 78 84 100 100 100 100
Lycksele 100 95 98 100 91 91 90 90 95 92
Malå 100 100 88 69 100 81 83 84 83 78
Nordmaling 100 128 128 101 115 128 106 107 114 108
Norsjö 100 93 129 88 129 129 129 129 129 129
Robertsfors 100 94 118 105 118 112 110 109 118 114
Skellefteå 100 102 102 100 96 81 99 103 100 101
Sorsele 100 109 107 127 .. 109 155 155 155 155
Storuman 100 96 103 78 104 105 96 99 91 101
Umeå 100 99 100 96 96 92 101 99 98 98
Vilhelmina 100 92 108 100 92 97 92 95 98 101
Vindeln 100 111 92 98 94 86 93 90 111 93
Vännäs 100 97 94 92 107 118 82 105 105 106
Åsele 100 77 82 82 100 100 100 100 100 100
Västerbottens län 100 99 101 98 98 97 100 101 100 100
Riket 100 99 100 95 97 97 99 99 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta