Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2022-09-29
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2021/2022

Kommun/Region  

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Bjurholm

24

~100

~100

~100

~100

..

Dorotea

28

~100

~100

~100

~100

..

Lycksele

141

85,8

83,7

80,9

81,6

14,2

Malå

36

83,3

83,3

80,6

80,6

..

Nordmaling

72

88,9

88,9

87,5

87,5

..

Norsjö

45

~100

~100

~100

88,9

..

Robertsfors

71

87,3

87,3

84,5

80,3

..

Skellefteå

834

86,7

86,0

85,4

83,7

13,3

Sorsele

18

~100

~100

~100

~100

..

Storuman

58

77,6

74,1

69,0

74,1

22,4

Umeå

1 455

89,1

88,0

86,5

84,4

10,9

Vilhelmina

72

81,9

81,9

80,6

81,9

18,1

Vindeln

47

~100

~100

87,2

85,1

..

Vännäs

100

89,0

89,0

89,0

89,0

11,0

Åsele

31

~100

~100

~100

83,9

..

Västerbottens län

3 032

87,9

87,0

85,5

84,0

12,1

Riket

120 525

85,0

83,8

81,9

80,6

15,0

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2021/2022

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Bjurholm 100,0 83,9 77,4 70,0 100,0 71,4 75,0 100,0 76,9 100,0
Dorotea 100,0 100,0 100,0 81,5 100,0 77,8 83,7 100,0 100,0 100,0
Lycksele 85,2 90,3 85,4 88,7 90,3 82,6 82,5 81,4 80,9 85,8
Malå 100,0 100,0 100,0 87,5 69,2 100,0 80,8 83,3 83,9 83,3
Nordmaling 91,4 78,3 100,0 100,0 78,9 90,1 100,0 83,1 84,1 88,9
Norsjö 88,9 77,6 72,3 100,0 67,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Robertsfors 85,2 74,2 70,0 87,9 77,8 87,3 83,3 81,4 80,6 87,3
Skellefteå 87,0 86,4 88,0 87,8 86,8 82,9 70,0 85,5 88,8 86,7
Sorsele 76,9 64,7 70,6 69,0 82,4 .. 70,2 100,0 100,0 100,0
Storuman 100,0 85,1 82,1 87,3 66,1 88,5 89,0 81,3 84,1 77,6
Umeå 90,1 91,3 90,0 91,0 88,0 87,9 83,8 92,0 90,6 89,1
Vilhelmina 80,3 83,9 77,6 90,3 83,5 77,5 81,1 77,6 80,0 81,9
Vindeln 88,9 90,2 100,0 82,9 88,5 84,5 77,2 84,1 81,6 100,0
Vännäs 94,3 84,7 82,4 79,5 77,8 90,4 100,0 69,6 89,0 89,0
Åsele 100,0 100,0 76,5 81,8 81,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Västerbottens län 88,6 87,7 87,1 88,6 85,6 85,7 85,5 87,6 88,3 87,9
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2 85,0
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2021/2022. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Bjurholm 100 84 77 70 100 71 75 100 77 100
Dorotea 100 100 100 82 100 78 84 100 100 100
Lycksele 100 106 100 104 106 97 97 96 95 101
Malå 100 100 100 88 69 100 81 83 84 83
Nordmaling 100 86 109 109 86 99 109 91 92 97
Norsjö 100 87 81 112 76 112 112 112 112 112
Robertsfors 100 87 82 103 91 102 98 96 95 102
Skellefteå 100 99 101 101 100 95 80 98 102 100
Sorsele 100 84 92 90 107 .. 91 130 130 130
Storuman 100 85 82 87 66 89 89 81 84 78
Umeå 100 101 100 101 98 98 93 102 101 99
Vilhelmina 100 104 97 112 104 97 101 97 100 102
Vindeln 100 101 112 93 100 95 87 95 92 112
Vännäs 100 90 87 84 83 96 106 74 94 94
Åsele 100 100 77 82 82 100 100 100 100 100
Västerbottens län 100 99 98 100 97 97 97 99 100 99
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98 98 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta