Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2022-09-29
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2021/2022.

Kommun/ Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Bjurholm 24 83,3 ~100 226,1
Dorotea 28 85,7 ~100 238,0
Lycksele .. 80,3 87,6 227,3
Malå .. 87,9 ~100 222,9
Nordmaling .. 76,8 91,3 222,6
Norsjö .. 88,6 ~100 233,7
Robertsfors .. 77,9 89,7 235,3
Skellefteå 803 80,0 88,0 227,8
Sorsele 18 77,8 ~100 214,6
Storuman .. 68,4 78,9 212,7
Umeå 1 422 80,5 90,7 233,7
Vilhelmina .. 81,2 84,1 212,6
Vindeln .. 80,4 ~100 208,9
Vännäs 100 84,0 89,0 233,7
Åsele .. 80,0 ~100 219,1
Västerbottens län 2 948 80,3 89,5 229,9
Riket 116 258 75,9 86,8 232,3
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2021/2022

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Bjurholm 76,0 77,4 74,2 70,0 92,0 70,4 67,9 80,8 69,2 83,3
Dorotea 77,3 96,0 57,9 77,8 93,1 90,5 . 88,9 68,2 85,7
Lycksele 79,6 76,9 72,4 83,9 76,2 84,2 80,8 81,1 69,6 80,3
Malå 92,5 79,3 82,6 75,0 71,4 84,6 70,0 72,7 76,7 87,9
Nordmaling 72,4 66,7 83,1 72,6 78,6 83,3 67,1 64,8 65,7 76,8
Norsjö 86,7 75,5 63,8 82,2 76,9 89,1 78,4 92,9 85,0 88,6
Robertsfors 75,4 66,1 60,0 75,9 75,4 83,1 81,1 80,7 76,1 77,9
Skellefteå 80,3 79,7 80,0 79,3 80,9 80,3 75,0 81,3 81,6 80,0
Sorsele 64,1 50,0 70,6 59,5 82,8 .. 63,3 78,9 78,9 77,8
Storuman 87,5 70,1 75,0 81,0 76,6 90,9 57,9 86,4 76,2 68,4
Umeå 81,4 82,7 83,0 83,4 84,4 81,8 81,4 86,4 84,4 80,5
Vilhelmina 73,7 73,2 70,1 88,9 81,6 67,1 81,3 73,9 79,7 81,2
Vindeln 77,8 77,0 87,5 63,4 76,6 80,0 69,8 74,1 62,8 80,4
Vännäs 79,5 77,6 74,7 63,6 80,0 87,3 65,3 67,4 87,5 84,0
Åsele 83,3 78,3 70,6 81,8 82,4 89,3 79,4 91,7 90,9 80,0
Västerbottens län 80,4 79,2 79,4 80,1 82,0 81,6 77,4 82,7 81,4 80,3
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3 75,9
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2021/2022. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Bjurholm 100 102 98 92 121 93 89 106 91 110
Dorotea 100 124 75 101 120 117 . 115 88 111
Lycksele 100 97 91 105 96 106 102 102 87 101
Malå 100 86 89 81 77 91 76 79 83 95
Nordmaling 100 92 115 100 109 115 93 90 91 106
Norsjö 100 87 74 95 89 103 90 107 98 102
Robertsfors 100 88 80 101 100 110 108 107 101 103
Skellefteå 100 99 100 99 101 100 93 101 102 100
Sorsele 100 78 110 93 129 .. 99 123 123 121
Storuman 100 80 86 93 88 104 66 99 87 78
Umeå 100 102 102 102 104 100 100 106 104 99
Vilhelmina 100 99 95 121 111 91 110 100 108 110
Vindeln 100 99 112 81 98 103 90 95 81 103
Vännäs 100 98 94 80 101 110 82 85 110 106
Åsele 100 94 85 98 99 107 95 110 109 96
Västerbottens län 100 99 99 100 102 101 96 103 101 100
Riket 100 101 100 101 104 104 98 102 102 99

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta