Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2019-10-15
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2019

Djurslag Västra Götalands län Riket Länets andel (%)
Kor för mjölkproduktion 54 021 305 570 17,7
Kor för uppfödning av kalvar 36 053 210 086 17,2
Kvigor, tjurar och stutar 90 906 500 009 18,2
Kalvar, under 1 år 80 420 450 630 17,8
Tackor och baggar 44 735 279 888 16,0
Lamm 43 747 269 002 16,3
Galtar för avel 234 1 476 15,9
Suggor för avel 28 003 128 113 21,9
Slaktsvin, 20 kg och däröver 224 828 943 019 23,8
Smågrisar, under 20 kg 81 316 383 439 21,2
Höns 527 386 8 909 127 5,9
Värpkycklingar 259 197 2 067 477 12,5
Slaktkycklingar 2 277 174 9 698 723 23,5
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 261 400 1 466 295 17,83
Får 88 482 548 890 16,12
Svin 334 381 1 456 047 22,96
Höns 3 063 757 20 675 327 14,82

 

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2010-2019

Västra Götalands län

Djurslag                 

2010        

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

Kor, mjölkproduktion

59 383

58 550

59 061

57 812

57 878

57 846

57 169

55 859

55 653

54 021

Kor, uppf. av kalvar

30 637

30 744

30 429

30 506

30 165

29 769

31 342

34 464

36 166

36 053

Kvigor, tjurar, stutar

86 558

85 123

83 145

86 361

85 165

82 727

85 211

88 532

88 715

90 906

Kalvar, under 1 år

80 434

80 341

82 694

79 650

80 064

81 282

82 614

82 924

84 103

80 420

Baggar och tackor

39 568

40 077

41 720

39 847

39 375

39 714

40 702

41 906

44 932

44 735

Lamm

40 985

44 575

46 181

40 671

42 586

43 768

43 539

42 328

44 044

43 747

Galtar för avel

256

247

202

226

218

231

222

223

264

234

Suggor för avel

30 898

28 291

23 516

27 919

25 285

24 244

26 552

26 809

25 592

28 003

Slaktsvin >20 kg

177 288

173 077

184 264

170 453

176 943

161 073

178 376

182 181

192 608

224 828

Smågrisar <20 kg

69 927

77 397

60 077

66 087

60 451

58 668

64 446

62 064

64 476

81 316

Höns

865 569

891 125

853 230

854 268

921 101

663 628

682 969

662 744

568 014

527 386

Värpkycklingar

347 482

474 338

506 324

314 357

324 456

468 731

326 454

365 368

329 234

259 197

Slaktkycklingar

610 267

466 729

971 662

1 084 400

1 322 667

1 266 036

1 300 123

1 714 777

1 674 133

2 277 174

Kalkoner

876

 

 

539

 

 

 

 

 

 

Hästar

21 177

 

 

19 275

 

 

17 442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

257 012

254 758

255 329

254 329

253 272

251 624

256 336

261 779

264 637

261 400

Får

80 553

84 652

87 901

80 518

81 961

83 482

84 241

84 234

88 976

88 482

Svin

278 369

279 012

268 059

264 685

262 897

244 216

269 596

271 277

282 941

334 381

Höns

1 823 318

1 832 192

2 331 216

2 253 025

2 568 224

2 398 395

2 309 546

2 742 889

2 571 381

3 063 757

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2010        

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

Kor, mjölkproduktion

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

Kor, uppf. av kalvar

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

Kvigor, tjurar, stutar

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

Kalvar, under 1 år

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

Baggar och tackor

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

Lamm

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

Galtar för avel

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

Suggor för avel

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

Slaktsvin >20 kg

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

Smågrisar <20 kg

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

Höns

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

Värpkycklingar

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

Slaktkycklingar