Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2022

Djurslag Västra Götalands län Riket Länets andel (%)
Kor för mjölkproduktion 52 565 296 543 17,7
Kor för uppfödning av kalvar 36 138 213 102 17,0
Kvigor, tjurar och stutar 87 168 481 973 18,1
Kalvar, under 1 år 80 714 457 698 17,6
Tackor och baggar 34 765 264 453 13,1
Lamm 34 520 245 484 14,1
Galtar för avel 178 1 631 10,9
Suggor för avel 27 190 125 624 21,6
Slaktsvin, 20 kg och däröver .. 895 068 ..
Smågrisar, under 20 kg .. 370 620 ..
Höns 522 909 7 918 867 6,6
Värpkycklingar 37 394 1 721 895 2,2
Slaktkycklingar 2 335 878 10 329 014 22,6
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 256 585 1 449 316 17,70
Får 69 285 509 937 13,59
Svin 27 368 1 392 943 1,96
Höns 2 896 181 19 969 776 14,50

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2013-2022

Västra Götalands län

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

57 812

57 878

57 846

57 169

55 859

55 653

54 021

53 793

53 843

52 565

Kor, uppf. av kalvar

30 506

30 165

29 769

31 342

34 464

36 166

36 053

34 913

35 266

36 138

Kvigor, tjurar, stutar

86 361

85 165

82 727

85 211

88 532

88 715

90 906

87 595

86 244

87 168

Kalvar, under 1 år

79 650

80 064

81 282

82 614

82 924

84 103

80 420

82 165

82 979

80 714

Baggar och tackor

39 847

39 375

39 714

40 702

41 906

44 932

44 735

38 174

37 677

34 765

Lamm

40 671

42 586

43 768

43 539

42 328

44 044

43 747

36 303

34 708

34 520

Galtar för avel

226

218

231

222

223

264

234

232

199

178

Suggor för avel

27 919

25 285

24 244

26 552

26 809

25 592

28 003

28 837

27 595

27 190

Slaktsvin >20 kg

170 453

176 943

161 073

178 376

182 181

192 608

224 828

188 026

..

..

Smågrisar <20 kg

66 087

60 451

58 668

64 446

62 064

64 476

81 316

78 102

82 969

..

Höns

854 268

921 101

663 628

682 969

662 744

568 014

527 386

638 816

575 970

522 909

Värpkycklingar

314 357

324 456

468 731

326 454

365 368

329 234

259 197

202 885

308 088

37 394

Slaktkycklingar

1 084 400

1 322 667

1 266 036

1 300 123

1 714 777

1 674 133

2 277 174

2 477 489

2 407 555

2 335 878

Kalkoner

539

 

 

 

 

 

 

387

 

 

Hästar

19 275

 

 

17 442

 

 

 

15 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

254 329

253 272

251 624

256 336

261 779

264 637

261 400

258 466

258 332

256 585

Får

80 518

81 961

83 482

84 241

84 234

88 976

88 482

74 477

72 385

69 285

Svin

264 685

262 897

244 216

269 596

271 277

282 941

334 381

295 197

110 763

27 368

Höns

2 253 025

2 568 224

2 398 395

2 309 546

2 742 889

2 571 381

3 063 757

3 319 190

3 291 613

2 896 181

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

296 543

Kor, uppf. av kalvar

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

213 102

Kvigor, tjurar, stutar

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

481 973

Kalvar, under 1 år

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

457 698

Baggar och tackor

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

264 453

Lamm

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

245 484

Galtar för avel

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

1 631

Suggor för avel

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

125 624

Slaktsvin >20 kg

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

895 068

Smågrisar <20 kg

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

370 620

Höns

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

7 918 867

Värpkycklingar

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

1 721 895

Slaktkycklingar

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

10 329 014

Kalkoner

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

 

Hästar

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982