Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2021. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västra Götalands län

Riket

Varuproducenter

213 385

1 315 605

Tjänsteproducenter

368 147

2 527 475

Offentlig förvaltning

154 494

1 029 814

Ej branschfördelat

94 231

613 664

Summa

830 257

5 486 558

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2021. Procent

     

 

Västra Götalands län

Riket

Varuproducenter

25,7

24,0

Tjänsteproducenter

44,3

46,1

Offentlig förvaltning

18,6

18,8

Ej branschfördelat

11,3

11,2

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2002-2021. Miljoner kronor, löpande priser

           

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

130 112

167 225

79 199

51 383

427 919

2003

142 547

176 189

83 905

55 207

457 848

2004

142 783

184 947

87 235

55 751

470 716

2005

142 477

195 317

90 617

59 114

487 525

2006

154 403

211 424

95 626

62 817

524 270

2007

161 520

226 235

101 680

63 292

552 727

2008

156 908

241 466

106 756

66 061

571 191

2009

138 697

237 692

108 555

64 890

549 834

2010

159 179

247 330

105 129

69 939

581 577

2011

169 504

262 885

108 299

70 818

611 506

2012

159 390

267 472

114 930

69 291

611 083

2013

162 733

276 066

116 660

71 904

627 363

2014

174 718

289 716

121 556

74 664

660 654

2015

205 272

310 069

127 427

81 314

724 082

2016

204 996

324 620

134 757

86 744

751 117

2017

221 824

338 957

142 071

91 315

794 167

2018

219 426

351 834

149 083

93 670

814 013

2019

224 545

373 142

156 222

95 876

849 785

2020

213 385

368 147

154 494

94 231

830 257

2021

238 640

396 874

162 750

101 480

899 744

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

2019

1 176 279

2 346 056

962 280

565 004

5 049 619

2020

1 154 735

2 339 150

978 510

566 143

5 038 538

2021

1 315 605

2 527 475

1 029 814

613 664

5 486 558

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2002-2021. Index år 2002=100

           

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

100

100

100

100

100

2003

110

105

106

107

107

2004

110

111

110

109

110

2005

110

117

114

115

114

2006

119

126

121

122

123

2007

124

135

128

123

129

2008

121

144

135

129

133

2009

107

142

137

126

128

2010

122

148

133

136

136

2011

130

157

137

138

143

2012

123

160

145

135

143

2013

125

165

147

140

147

2014

134

173

153

145

154

2015

158

185

161

158

169

2016

158

194

170

169

176

2017

170

203

179

178

186

2018

169

210

188

182

190

2019

173

223

197

187

199

2020

164

220

195

183

194

2021

183

237

205

197

210

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

100

100

100

100

100

2003

103

104

106

104

104

2004

110

109

109

108

109

2005

111

114

113

114

113

2006

121

122

117

121

121

2007

126

135

124

123

129

2008

125

141

129

128

133

2009

112

142

130

129

130

2010

127

150

133

138

139

2011

132

158

137

139

145

2012

129

160

143

138

145

2013

126

166

147

141

149

2014

130

176

153

145

155

2015

141

188

159

155

166

2016

143

194

167

165

172

2017

153

202

176

172

180

2018

159

211

184

180

188

2019

165

223

191

185

196

2020

162

222

194

186

196

2021

185

240

205

201

213

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta