Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2018. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västra Götalands län

Riket

Varuproducenter

219 426

1 129 548

Tjänsteproducenter

351 834

2 220 960

Offentlig förvaltning

149 083

928 410

Ej branschfördelat

93 670

549 388

Summa

814 013

4 828 306

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2018. Procent

     

 

Västra Götalands län

Riket

Varuproducenter

27,0

23,4

Tjänsteproducenter

43,2

46,0

Offentlig förvaltning

18,3

19,2

Ej branschfördelat

11,5

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2018. Miljoner kronor, löpande priser

           

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

135 590

159 088

75 220

50 042

419 940

2002

130 112

167 225

79 199

51 383

427 919

2003

142 547

176 189

83 905

55 207

457 848

2004

142 783

184 947

87 235

55 751

470 716

2005

142 477

195 317

90 617

59 114

487 525

2006

154 403

211 424

95 626

62 817

524 270

2007

161 520

226 235

101 680

63 292

552 727

2008

156 908

241 466

106 756

66 061

571 191

2009

138 697

237 692

108 555

64 890

549 834

2010

159 179

247 330

105 129

69 939

581 577

2011

169 504

262 885

108 299

70 818

611 506

2012

159 390

267 472

114 930

69 291

611 083

2013

162 733

276 066

116 660

71 904

627 363

2014

174 718

289 716

121 556

74 664

660 654

2015

205 272

310 069

127 427

81 314

724 082

2016

204 996

324 620

134 757

86 744

751 117

2017

221 824

338 957

142 071

91 315

794 167

2018

219 426

351 834

149 083

93 670

814 013

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2018. Index år 2001=100

           

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

96

105

105

103

102

2003

105

111

112

110

109

2004

105

116

116

111

112

2005

105

123

120

118

116

2006

114

133

127

126

125

2007

119

142

135

126

132

2008

116

152

142

132

136

2009

102

149

144

130

131

2010

117

155

140

140

138

2011

125

165

144

142

146

2012

118

168

153

138

146

2013

120

174

155

144

149

2014

129

182

162

149

157

2015

151

195

169

162

172

2016

151

204

179

173

179

2017

164

213

189

182

189

2018

162

221

198

187

194

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

129

140

130

129

134

2008

127

146

135

134

137

2009

114

147

137

135

135

2010

130

155

140

145

144

2011

135

164

144

146

150

2012

132

166

150

145

151

2013

129

173

155

148

154

2014

133

183

161

152

161

2015

144

195

168

162

172

2016

146

202

176

173

178

2017

156

209

185

180

186

2018

162

219

194

189

195

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta