Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2021. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västra Götalands län 472 427 364 417
Riket 446 442 375 422

Lönesumma per sysselsatt 2002-2021. Tusental kronor, löpande priser

         

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

251

231

204

228

2003

265

236

215

238

2004

277

244

219

245

2005

289

252

225

253

2006

306

263

231

264

2007

315

282

242

277

2008

332

292

258

292

2009

329

300

268

297

2010

341

302

270

302

2011

347

317

277

312

2012

355

326

284

321

2013

363

333

294

328

2014

373

340

298

335

2015

384

350

304

344

2016

403

357

312

354

2017

403

367

322

361

2018

416

378

336

374

2019

436

391

345

387

2020

445

405

354

398

2021

472

427

364

417

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

2019

409

402

355

389

2020

422

418

364

402

2021

446

442

375

422

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2002-2021. Index år 2002=100

         

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

102

105

104

2004

110

106

107

107

2005

115

109

110

111

2006

122

114

113

116

2007

125

122

118

121

2008

132

126

126

128

2009

131

130

131

130

2010

136

131

132

132

2011

138

137

135

137

2012

142

141

139

140

2013

144

144

144

144

2014

148

147

146

147

2015

153

151

149

151

2016

160

155

153

155

2017

160

159

158

158

2018

165

163

164

164

2019

173

169

169

170

2020

177

175

173

174

2021

188

185

178

183

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

104

102

104

103

2004

109

105

107

107

2005

113

109

110

110

2006

117

113

114

114

2007

121

121

119

120

2008

127

126

126

126

2009

127

129

131

129

2010

130

132

135

132

2011

133

137

139

137

2012

137

142

143

141

2013

139

144

146

143

2014

142

148

150

147

2015

145

153

152

151

2016

152

157

156

155

2017

154

161

161

159

2018

159

166

167

164

2019

164

172

170

170

2020

169

179

175

175

2021

179

189

180

184

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta