Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2021. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västra Götalands län 1 184 1 018 585 1 035
Riket 1 185 1 079 642 1 085

BRP per sysselsatt 2002-2021. Tusental kronor, löpande priser

         

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

599

573

330

571

2003

677

593

351

613

2004

693

624

360

632

2005

695

646

372

649

2006

771

681

385

690

2007

790

706

405

631

2008

759

739

428

646

2009

709

743

444

723

2010

829

749

438

763

2011

857

771

447

783

2012

811

776

471

778

2013

830

790

477

794

2014

893

813

485

823

2015

1 048

851

494

885

2016

1 043

866

507

897

2017

1 084

874

522

918

2018

1 041

883

548

924

2019

1 082

928

569

961

2020

1 053

960

564

966

2021

1 184

1 018

585

1 035

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

749

2010

865

776

475

796

2011

870

797

489

812

2012

850

795

503

809

2013

838

814

513

818

2014

862

844

525

843

2015

938

885

535

886

2016

958

892

548

902

2017

987

905

566

922

2018

1 000

930

588

947

2019

1 042

974

605

985

2020

1 048

1 011

617

1 008

2021

1 185

1 079

642

1 085

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2002-2021. Index år 2002=100

         

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

113

103

106

107

2004

116

109

109

111

2005

116

113

113

114

2006

129

119

117

121

2007

132

123

123

110

2008

127

129

130

113

2009

118

130

134

127

2010

138

131

133

134

2011

143

135

135

137

2012

135

135

143

136

2013

139

138

145

139

2014

149

142

147

144

2015

175

149

150

155

2016

174

151

154

157

2017

181

153

158

161

2018

174

154

166

162

2019

181

162

172

168

2020

176

168

171

169

2021

198

178

177

181

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

105

105

105

2004

116

110

108

111

2005

118

114

112

114

2006

127

118

115

120

2007

130

126

121

111

2008

127

129

128

113

2009

120

130

132

128

2010

137

134

136

136

2011

138

138

140

139

2012

135

138

144

138

2013

133

141

146

140

2014

137

146

150

144

2015

149

153

153

151

2016

152

155

157

154

2017

157

157

162

157

2018

159

161

168

162

2019

165

169

173

168

2020

166

175

176

172

2021

188

187

183

185

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta