Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // Industrins investeringar i län…

Industrins investeringar i länet

Senast uppdaterad 2016-03-08
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Industrins investeringar 2014-2016. Värden i miljoner kronor

         

Region

Typ

2014

2015

Planer 2016

Västra Götalands län

 

Byggnader

1 284

1 456

1 107

Maskiner

6 006

11 130

12 319

Totalt

7 290

12 586

13 425

Riket

 

Byggnader

6 931

7 307

7 082

Maskiner

44 526

56 046

57 487

Totalt

51 457

63 353

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna för 2014 samt plan för år 2015 är insamlade i februari 2015

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Västra Götalands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

1 246

5 302

6 548

7 308

28 732

36 040

1992

921

5 427

6 348

4 947

24 553

29 500

1993

713

7 294

8 007

4 365

26 860

31 225

1994

786

7 307

8 093

4 862

34 263

39 125

1995

1 247

8 143

9 390

8 749

46 895

55 644

1996

1 676

11 979

13 655

9 715

51 547

61 262

1997

1 342

10 691

12 033

7 925

49 574

57 499

1998

1 148

11 329

12 477

7 926

50 154

58 080

1999

1 408

12 123

13 531

7 861

47 922

55 783

2000

1 306

10 074

11 380

8 031

48 240

56 271

2001

1 178

12 288

13 466

6 572

47 910

54 482

2002

914

13 416

14 330

6 081

45 059

51 140

2003

874

10 931

11 805

5 824

41 160

46 984

2004

1 532

10 278

11 810

5 605

40 258

45 863

2005

1 065

13 996

15 061

5 202

49 464

54 666

2006

1 115

14 687

15 802

5 719

51 080

56 799

2007

1 334

12 498

13 832

6 518

56 350

62 868

2008

1 782

11 039

12 821

9 032

56 755

65 787

2009

1 708

8 615

10 323

6 782

43 505

50 287

2010

540

7 729

8 268

4 997

41 649

46 646

2011

565

5 499

6 065

5 776

43 525

49 301

2012

946

5 971

6 917

7 513

46 917

54 430

2013

1 166

5 805

6 971

6 405

46 183

52 588

2014

1 284

6 006

7 290

6 931

44 526

51 457

2015

1 456

11 130

12 586

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

1 107

12 319

13 425

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Utveckling av industrins investeringar 1991-2016. Index år 1991=100

             

År

Västra Götalands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

100

100

100

100

100

100

1992

74

102

97

68

85

82

1993

57

138

122

60

93

87

1994

63

138

124

67

119

109

1995

100

154

143

120

163

154

1996

135

226

209

133

179

170

1997

108

202

184

108

173

160

1998

92

214

191

108

175

161

1999

113

229

207

108

167

155

2000

105

190

174

110

168

156

2001

95

232

206

90

167

151

2002

73

253

219

83

157

142

2003

70

206

180

80

143

130

2004

123

194

180

77

140

127

2005

85

264

230

71

172

152

2006

89

277

241

78

178

158

2007

107

236

211

89

196

174

2008

143

208

196

124

198

183

2009

137

162

158

93

151

140

2010

43

146

126

68

145

129

2011

45

104

93

79

151

137

2012

76

113

106

103

163

151

2013

94

109

106

88

161

146

2014

103

113

111

95

155

143

2015

117

210

192

100

195

176

Planer 2016

89

232

205

97

200

179

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta