Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2023 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Gotland

2 557

1 716

6 376

10 649

Gotlands län

2 557

1 716

6 376

10 649

Riket

240 758

189 989

978 677

1 409 424

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Gotland

24,0

16,1

59,9

100

Gotlands län

24,0

16,1

59,9

100

Riket

17,1

13,5

69,4

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal arbetsställen 2003-2023 efter näringsgrupp

         

Gotlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2003

2 339

1 030

3 397

6 766

2004

2 277

1 080

3 531

6 888

2005

2 279

1 142

3 764

7 185

2006

2 399

1 211

3 944

7 554

2007

2 394

1 259

4 138

7 791

2008

2 377

1 280

4 284

7 941

2009

2 358

1 342

4 427

8 127

2010

2 550

1 367

4 365

8 282

2011

2 750

1 489

5 050

9 289

2012

2 876

1 518

5 247

9 641

2013

2 785

1 497

5 295

9 577

2014

2 775

1 527

5 404

9 706

2015

2 760

1 592

5 471

9 823

2016

2 733

1 643

5 613

9 989

2017

2 694

1 598

5 665

9 957

2018

2 667

1 626

5 760

10 053

2019

2 655

1 636

5 891

10 182

2020

2 643

1 663

6 006

10 312

2021

2 620

1 709

6 186

10 515

2022

2 588

1 711

6 279

10 578

2023

2 557

1 716

6 376

10 649

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

2022

243 069

187 801

962 214

1 393 084

2023

240 758

189 989

978 677

1 409 424

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Utveckling av antal arbetsställen 2003-2023 efter näringsgrupp. Index år 2003=100

         

Gotlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

100

100

100

100

2004

97

105

104

102

2005

97

111

111

106

2006

103

118

116

112

2007

102

122

122

115

2008

102

124

126

117

2009

101

130

130

120

2010

109

133

128

122

2011

118

145

149

137

2012

123

147

154

142

2013

119

145

156

142

2014

119

148

159

143

2015

118

155

161

145

2016

117

160

165

148

2017

115

155

167

147

2018

114

158

170

149

2019

114

159

173

150

2020

113

161

177

152

2021

112

166

182

155

2022

111

166

185

156

2023

109

167

188

157

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

100

100

100

100

2004

100

103

103

102

2005

109

106

107

107

2006

119

110

111

113

2007

120

114

115

116

2008

119

113

120

119

2009

116

116

122

120

2010

119

116

121

120

2011

138

127

137

135

2012

143

128

139

139

2013

136

128

141

138

2014

143

130

144

142

2015

143

133

146

144

2016

143

137

150

147

2017

142

137

152

148

2018

142

138

155

150

2019

141

140

157

152

2020

141

143

160

154

2021

140

149

165

157

2022

139

154

168

161

2023

138

156

171

162

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         
         
         

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta