Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2020 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Gotlands län

Riket             

Gotlands län

Riket

Areella

2 643

245 937

25,6

18,4

Tillverkning, gruvor, energi

663

60 832

6,4

4,6

Byggindustri

1 000

113 576

9,7

8,5

Handel

806

143 286

7,8

10,7

Hotell och restaurang

464

36 536

4,5

2,7

Transport och kommunikation

193

33 443

1,9

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

2 301

380 537

22,3

28,5

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

658

104 915

6,4

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

1 584

217 188

15,4

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

10 312

1 336 250

100

100

Näringsgren okänd

55

5 409

 

 

Totalt

10 367

1 341 659

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta