Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2022 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Gotlands län

Riket             

Gotlands län

Riket

Areella

2 588

243 069

24,5

17,4

Tillverkning, gruvor, energi

667

63 475

6,3

4,6

Byggindustri

1 044

124 326

9,9

8,9

Handel

820

147 286

7,8

10,6

Hotell och restaurang

488

38 282

4,6

2,7

Transport och kommunikation

192

36 176

1,8

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

2 482

406 613

23,5

29,2

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

664

107 313

6,3

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

1 633

226 544

15,4

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

10 578

1 393 084

100

100

Näringsgren okänd

54

6 088

 

 

Totalt

10 632

1 399 172

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta