Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2024-01-03
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge De flesta företagen i Gotlands län handlar med länder inom EU. Länet har mindre andel exportföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2022

         

Landområde

Antal

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

48

44

20 666

15 607

EU

104

869

31 309

126 027

Övriga Europa

30

122

13 257

24 526

Fjärran Östern

18

81

7 707

20 681

Övriga Asien

6

17

4 455

4 901

Nord- och Centralamerika

31

73

9 285

16 725

Sydamerika

4

2

1 981

925

Afrika

1

5

2 260

1 263

Samtliga

173

974

47 102

146 238

         

Landområde

Procentuell fördelning

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

27,7

4,5

43,9

10,7

EU

60,1

89,2

66,5

86,2

Övriga Europa

17,3

12,5

28,1

16,8

Fjärran Östern

10,4

8,3

16,4

14,1

Övriga Asien

3,5

1,7

9,5

3,4

Nord- och Centralamerika

17,9

7,5

19,7

11,4

Sydamerika

2,3

0,2

4,2

0,6

Afrika

0,6

0,5

4,8

0,9

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2016-2022

                             

Gotlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Norden

48

47

49

59

60

50

48

35

34

34

38

35

26

28

EU

93

98

104

102

111

120

104

68

72

72

65

65

62

60

Övriga Europa

12

14

14

9

13

38

30

9

10

10

6

8

20

17

Fjärran Östern

19

14

19

21

21

25

18

14

10

13

13

12

13

10

Övriga Asien

7

7

5

6

8

7

6

5

5

3

4

5

4

3

Nord- och Centralamerika

26

21

25

23

33

32

31

19

15

17

15

19

16

18

Sydamerika

4

3

4

4

4

4

4

3

2

3

3

2

2

2

Afrika

6

4

5

3

3

2

1

4

3

3

2

2

1

1

Samtliga

136

137

145

157

171

194

173

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Norden

43

37

36

38

41

46

44

6

5

5

5

5

5

5

EU

652

671

659

737

745

803

869

87

89

90

90

91

87

89

Övriga Europa

13

12

13

18

17

126

122

2

2

2

2

2

14

13

Fjärran Östern

65

70

65

69

61

75

81

9

9

9

8

7

8

8

Övriga Asien

25

17

13

21

17

16

17

3

2

2

3

2

2

2

Nord- och Centralamerika

65

73

65

71

67

73

73

9

10

9

9

8

8

7

Sydamerika

2

2

1

2

4

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Afrika

1

1

3

3

4

8

5

0

0

0

0

0

1

1

Samtliga

750

755

732

818

816

920

974

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

2021