Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge De flesta företagen i Gotlands län handlar med länder inom EU. Länet har mindre andel exportföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2021

         

Landområde

Antal

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

50

46

20 734

14 991

EU

120

803

30 951

114 216

Övriga Europa

38

126

13 594

25 891

Fjärran Östern

25

75

7 913

21 363

Övriga Asien

7

16

4 315

4 946

Nord- och Centralamerika

32

73

8 691

17 320

Sydamerika

4

2

2 012

903

Afrika

2

8

2 327

1 295

Samtliga

194

920

46 263

136 835

         

Landområde

Procentuell fördelning

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

25,8

5,0

44,8

11,0

EU

61,9

87,3

66,9

83,5

Övriga Europa

19,6

13,7

29,4

18,9

Fjärran Östern

12,9

8,2

17,1

15,6

Övriga Asien

3,6

1,7

9,3

3,6

Nord- och Centralamerika

16,5

7,9

18,8

12,7

Sydamerika

2,1

0,2

4,3

0,7

Afrika

1,0

0,9

5,0

0,9

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2015-2021

                             

Gotlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

59

48

47

49

59

60

50

41

35

34

34

38

35

26

EU

86

93

98

104

102

111

120

60

68

72

72

65

65

62

Övriga Europa

15

12

14

14

9

13

38

10

9

10

10

6

8

20

Fjärran Östern

21

19

14

19

21

21

25

15

14

10

13

13

12

13

Övriga Asien

7

7

7

5

6

8

7

5

5

5

3

4

5

4

Nord- och Centralamerika

23

26

21

25

23

33

32

16

19

15

17

15

19

16

Sydamerika

4

4

3

4

4

4

4

3

3

2

3

3

2

2

Afrika

3

6

4

5

3

3

2

2

4

3

3

2

2

1

Samtliga

144

136

137

145

157

171

194

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

41

43

37

36

38

41

46

6

6

5

5

5

5

5

EU

595

652

671

659

737

745

803

87

87

89

90

90

91

87

Övriga Europa

17

13

12

13

18

17

126

2

2

2

2

2

2

14

Fjärran Östern

67

65

70

65

69

61

75

10

9

9

9

8

7

8

Övriga Asien

18

25

17

13

21

17

16

3

3

2

2

3

2

2

Nord- och Centralamerika

59

65

73

65

71

67

73

9

9

10

9

9

8

8

Sydamerika

1

2

2

1

2

4

2

0

0

0

0

0

0

0

Afrika

2

1

1

3

3

4

8

0

0

0

0

0

0

1

Samtliga

683

750

755

732

818

816

920

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

20362

20422

20712

20557

20526

20371

20734

51

51

51

50

48

48

45

EU

28588

28990

28897

28710

30174

29440

30951

72

72

72

70

71

70

67

Övriga Europa

6249

6378

6531

6483

6674

7798

13594

16

16

16

16

16

18

29

Fjärran Östern

7544

7798

7647

7628

7749

7758

7913

19

19

19

19

18

18

17

Övriga Asien

4327

4345

4483

4324

4254

4181

4315

11

11

11

11

10

10

9

Nord- och Centralamerika

7829

8184

8104

8102

8251

8192

8691

20

20